It-jätti uskoo Metaversiumin tuloon – turvallisuus selvitettävä

Metaversumi ei ole enää isojen it-toimijoiden mukaan pelkkä muotisana. Siitä on muodostumassa rakenne, joka mahdollistaa reaaliaikaiset, aidontuntuiset ja virtuaaliset kokemukset. Esimerkiksi intilaisen Tata Consultancy Services  (TCS) johtaja Krishnan Ramanujam uskoo, että metaversiumista muodostuu kolmen vuoden sisään jo vakiintunut tekniikka, jos turvallisuudesta huolehditaan.

Tata Consultancy Services (TCS) on kehittänyt kuluneina kuukausina jo kauppakeskusmetaversumin muotialan asiakkaalle, karkkimaailman kuluttajatuotealan asiakkaalle sekä virtuaalisia konttoreita johtavalle brittipankille.   Tatan mukaan juuri kulutustavara-, koulutus-, media- ja kiinteistönvälitysalat ovat siirtymässä kokemuksellisten teknologioiden pariin ensimmäisten joukossa. Uusi metaversium tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseksi myös monella muulla toimialalla.

”Pandemian leviäminen vauhditti digitalisaatiota ja muutti ihmisten näkemyksiä erittäin nopeasti. Jos pandemiarajoituksia joudutaan ottamaan vielä käyttöön jossakin päin maailmaa, myös metaversumi voi vakiintua nopeasti”, Tatan Krishnan Ramanujam sanoo.

Tatan asiantuntijat arvioivat, että metaversumia hyödynnetään seuraavaksi muun muassa muoti-, ravitsemus-, terveydenhuolto-, teollisuus- ja rakennusaloilla. Metaversumi puhuttaa TSC:n mukaan myös tietoturvan osalta, joka on tulevaisuudessa tärkeässä osassa uuden metaversiumin tuloa.

Metaversiumin Identiteetti

Metaversiumista sekä lohkoketjuihin pohjautuvasta web3:sta puhutaan usein yhdessä. Se ei silti vaadi toimiakseen web3-teknologiaa, mutta sen voi silti nähdä olevan metaversumin identiteetin ja yksilöllisyyden perusta.

Lohkoketjuteknologian mahdollistama identiteetin todentaminen auttaa käyttäjiä liikkumaan metaversumista toiseen siten, että käyttäjä esiintyy metaversumissa luotettavasti omana itsenään. Näin teknologia siis myös parantaa eri metaversumien yhteensopivuutta. Samaa hajautettua, lohkoketjuja hyödyntävää teknologiaa käytetään myös useimpien kryptovaluuttojen omistajuuden todentamisessa.

Identiteetin luotettavuudessa piilee kuitenkin myös riskinsä. Kokemuksellisessa virtuaalitilassa muut käyttäjät vaikuttavat todellisemmalta ja luotettavammalta kuin nykyisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai keskustelupalstoilla. Vuorovaikutus muuttuu hauskemmaksi ja aidommaksi, mutta mitä tapahtuu, jos toinen käyttäjä hakkeroi palvelua ja esiintyy metaversumissa esimerkiksi parhaan ystäväsi tai johtajasi identiteetillä?

Omaisuus metaversiumissa

Metaversiumin kehittäjien täytyy lähiaikoina alkaa rakentaa yhtenäistä tapaa, jolla voitaisiin todentaa omistusoikeus digitaaliseen omaisuuteen. Omaisuuden todentaminen tapahtuu lohkoketjuteknologialla, mutta kilpajuoksu on käynnissä sen osalta, mikä taho luo ensin yhtenäisen ja luotettavan omaisuuden todentamisen järjestelmän, joka toimisi kaikissa metaversumeissa.

”Todentaminen antaa käyttäjälle valtaa päättää, missä heidän luomaansa sisältöä hyödynnetään. Lisäksi todentaminen vahvistaa metaversumin läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta ja antaa mahdollisuuksia sisällön personoimiselle”, TCS:n kyberturvallisuudesta vastaava teknologiajohtaja KPS Sandhu tiivistää.

Metaversiumin dataturvallisuus

Metaversiumissa liikkuu suunnaton määrä arkaluontoista dataa. Toisin kuin nykyiset sosiaaliset mediat tai kokoussovellukset, metaversumipalvelut voivat kerätä käyttäjistään biometrisiä tietoja kasvonliikkeistä, äänenkäytöstä ja muista fysiologisista reaktioista.

Informaatio voi olla erittäin yksityiskohtaista, mutta tällä hetkellä metaversumiteknologiaa ei suoranaisesti säännellä. ”Jos tällainen data pysyy suojaamattomana, erittäin arkaluontoista dataa voi joutua alttiiksi esimerkiksi kyberhyökkäyksille”, Singh huomauttaa.

”Potentiaalistaan huolimatta metaversumista on tulossa kovaa vauhtia tietoturvapainajainen”, TCS:n innovaatioevankelista Ramandeep Singh toteaa. Metaversumin käyttäjiä voidaan edellyttää luovuttamaan nykyistä enemmän henkilökohtaista dataansa, joten ala kaipaa nopeasti myös ajantasaista sääntelyä.

Metaversumin ja web3:n hajautettu teknologia tarjoaa netinkäyttäjälle lisää vapauksia ja voi esimerkiksi vähentää riippuvuutta data-alan jäteistä. Toisaalta hajanainen luonne aiheuttaa myös haasteita: minkälaista dataa eri metaversumit keräävät, ja missä eri dataelementtejä saa yhdistellä ja hyödyntää?

Metaversumiteknologian kehittymisen vuoksi jatkossa onkin välttämätöntä nostaa kyberturvatoimet täysin uudelle tasolle. IT-alan ja viranomaisten on kehitettävä TSC:n asiantuntijoiden mukaan uusia tapoja lähestyä henkilökohtaista dataa, yksityisyyttä ja digitaalista omaisuutta.

Lisää: TCS:n metaversium-raportti (LINKKI)

Kuvituskuva: Tata Consulting Services TCS