Tutkimussäätiöltä rahoitusta metaversumi-tutkimukseen

Tietotekniikan tutkimussäätiö on jakanut 40 000 euroa apurahoja metaversumi-teeman uusiin korkean riskin tutkimushankkeisiin.  Määräaikaan mennessä säätiö sai yhdeksän hakemusta, joista valittiin kolme apurahan saajaa.

Tietotekniikan tutkimussäätiöltä sai  suurimman 20 000 euron apurahan Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Dominik Siemon, jonka hankkeessa luodaan järjestelmällinen lähestymistapa digitaalisten ja älykkäiden persoonien suunnitteluun ja kehittämiseen, jotka edustavat yrityksiä digitaalisessa tilassa.

Siemonin hankkeen taustalla on, että organisaatiot ovat siirtymässä syvemmälle digitaaliseen maailmaan. Tätä taustaa vasten digitaaliset persoonat, olivatpa ne sitten robotteja, avatareja tai pelkkiä tekstipohjaisia chat-robotteja, yleistyvät yhä enemmän, ja niiden ja ihmisten välinen vuorovaikutus on yhä yleisempää ja vivahteikkaampaa.

10 000 euron apurahan sai Oulun yliopiston Juho Mattila hankkeeseen, joka on osa laajempaa anturidataa hyödyntävää metaverse-konseptia, jossa reaalimaailman anturidataa hyödynnetään peleissä ja vakuuttavissa järjestelmissä.  Toisen 10 000 euron apurahan sai Aalto-yliopiston Juho-Petteri Huhtala, jonka hankkeessa on tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa kvantitatiivisesti kuluttajien asenteita ja käsityksiä metaversumista erityisesti Suomessa ja muualla pohjoismaissa.

Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1980 edistämään suomalaisen yhteiskunnan tietotekniikan tutkimusta korkeakouluissa, tukemaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia hankkeita ja palkitsemaan korkeatasoisia tutkimuksia.

Lisää: Tietotekniikan tutkimussäätiö (LINKKI).

Kuvituskuva:  Microsoft