Sähköauton korjaaminen normaalia kalliimpaa

Sähköautojen korjauskustannukset ovat Pohjola vakuutuksen mukaan edelleen selvästi korkeammat kuin polttomoottorikäyttöisten autojen. Erityisesti akkujen korjauskustannukset ovat korkeita. Sähköautoja joutuu myös tästä syystä useammin lunastukseen.

Vielä vuonna 2019 sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset olivat Pohjola Vakuutuksen mukaan törmäysvahingoissa noin 1,5-kertaiset muun käyttövoiman henkilöautoihin verrattuna.  Myös lasivahinkoja täyssähköautoille tapahtuu enemmän suhteessa vahinkojen kokonaismäärään, kuin muille käyttövoimille.

Suurempaan onnettomuusriskiin voi vaikuttaa muun muassa se, että sähköautot kiihtyvät nopeasti. Autojen uusi teknologia voi luoda myös vääristyneen turvallisuuden tunteen ja saada kuljettajan ottamaan turhia riskejä. Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) vuonna 2019 teettämän selvityksen mukaan Suomessa sähköautojen vahinkotiheys oli noin 1,5-kertainen verrattuna muihin autoihin.

Korjauskustannuksissa on Pohjola-vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljanderin mukaansa merkkikohtaisia eroja. Lisäksi lunastettujen sähköautojen jälkimarkkinat eivät ole vielä yhtä kehittyneet kuin polttomoottoriautojen. Niitä ei saa hänen mukaansa samalla tavalla myytyä eteenpäin varaosiksi tai korjattaviksi kuin polttomoottoriautoja.

’’Viime vuosien aikana sähköautojen yleistyessä ja valikoiman kasvaessa myös vauriokorjauskustannukset ovat laskeneet nopeasti. Silti sähkökäyttöisten henkilöautojen vauriokorjauskustannukset ovat tällä hetkellä noin kolmanneksen korkeammat kuin vastaavan ikäisten, muiden käyttövoimien henkilöautojen’’, kertoo Pohjola-vakuutuksen Kristian Hiljander.

Vuodesta 2020 vuoteen 2021 Pohjola Vakuutuksen täyssähköautojen vakuutuskanta kasvoi noin 73 prosenttia. Samalla myös vahinkojen määrä nousi 77 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kuitenkin niiden osuus kaikista sattuneista ajoneuvovahingoista on vielä pieni. Sähköautoja hankitaan yhtiön mukaan eniten perheiden käyttöön 30–49-vuotiaiden keskuudessa.

Kuvituskuva: Volvo