Tarvitsemme laajempaa teknologiaosaamista – johdossa tulevaisuuden materiaaleissa ja ympäristöteknologioissa

Euroopassa ja Suomessa on monia menestyviä yrityksiä, mutta tuoreen McKinseyn selvityksen mukaan ne ovat teknologisesti monin osin heikompia kuin vastaavat yhdysvaltalaisyritykset. Eurooppa johtaa kymmenestä teknologiasta vain kahdessa eli tulevaisuuden materiaaleissa ja ympäristöteknologioissa.

Suurelta osin heikkous johtuu, että eurooppalaiset yritykset Suomi mukaan lukien ovat kokonaisuudessa jäljessä uusimman teknologian kehityksessä. Jos teknologiavaje saataisiin umpeen tarjolla voisi olla selvityksen mukaan jopa 2–4 biljoonan euron tuotot vuodessa vuoteen 2040 mennessä.

McKinseyn tutkimusinstituutin (McKinsey Global Insititute, MGI) selvityksessä tarkastellaan lähemmin kymmentä eri teknologiaa, joissa Eurooppa johtaa vain yrityksen mukaan vain kahdessa – tulevaisuuden materiaaleissa sekä ympäristöteknologioissa, kuten tuulivoimassa.

McKinseyn mukaan teknologioiden levitessä eri sektoreille ja määrätessä kilpailudynamiikkaa, eurooppalaiset toimijat ovat heikoilla jopa perinteisillä toimialoilla, kuten autoteollisuudessa. Ellei tähän selvityksen mukaan puututa, kriisi voi heikentää Eurooppaa esimerkiksi kasvun, osallistamisen, kestävyyden, ja strategisen autonomian saralla.

Eurooppa on raportin mukaan edelläkävijä kyllä kestävässä kehityksessä ja osallistamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa, kuten tasa-arvon, sosiaalisen kehityksen ja yleisen tyytyväisyyden edistämisessä.
Esimerkiksi C02-päästöt ovat Euroopassa asukasta kohden ovat esimerkiksi noin 2,4 kertaa pienemmät kuin Yhdysvalloissa, ja alueen päästöt vähenevät 30–50 prosenttia Yhdysvaltoja nopeammin. Siitä huolimatta eurooppalaiset yritykset suoriutuvat Yhdysvaltalaisia heikommin. Tämä johtuu suurelta osin teknologiaa luovista teollisuudenaloista, erityisesti tietotekniikasta ja lääkealasta.

McKinseyn tuoreessa tutkimuksessa esitellään myös keinoja, joiden avulla eurooppalaiset yritykset voisivat laajentaa toimintaansa, toimia nopeammin, sekä tasoittaa toimintaedellytyksiä muiden alueiden ja vakiintuneiden yritysten kanssa.

Euroopan tulisi raportin mukaan esimerkiksi panostaa erityisesti toimiin, jotka tukisivat innovaatiokehitystä.  Eurooppa voisi esimerkiksi harkita julkisten innovaatiohankintojen ja T&K-tuen yhdistämistä puolustuksesta terveydenhuoltoon. Eurooppa voisi harkita myös nopeutettua viranomaishyväksyntä- ja päätöksentekoprosessin kehittämistä.

Lisää: Securing Europe’s competitiveness: Addressing its technology gap, McKinsey 2022 (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock

Päivitetty