Transarktinen merikaapeli reititettiin uudelleen – Nokian ASN mukana

Arktinen merikaapeliprojekti on toteutumassa uudella tavalla Venäjän sotatoimien takia. Kolme mannerta yhdistävä datayhteys reititetään nyt luoteisväylän läntisen puolen kautta ja valmista pitäisi olla vuoden 2026 lopulla. Noin 1,1 miljardin euron projektin toimittaa Nokian Alcatel Submarine Networks.

Kolme mannerta yhdistävä transarktista merikaapelia varten on perustettu uusi kehitysyhtiö, jossa on mukana myös Suomen valtion omistama tietoliikennetoimija Cinia, yhdysvaltalainen Far North Digital ja japanilainen ARTERIA Networks Corporation.

Suunniteltu merikaapeli yhdistää Aasian ja Euroopan tietoverkot arktisen alueen kautta. Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapilan mukaan Far North Fiber on ensimmäinen arktisen alueen läpi kulkeva kaapelijärjestelmä, joka yhdistää useamman maanosan.

Merikaapeli on suunniteltu lähtevän Suomen ja Norjan rajalta, jonka jälkeen se kulkisi Islannin ja Grönlannin ohi Luoteisväylää pitkin Kanadan arktiselle alueelle, Alaskaan ja Japaniin. Toinen Euroopan rantautumispaikka rakennetaan Irlantiin. Aasiassa kaapelin rantautumispiste tulee lopuksi Japaniin.

Aiemmin Cinia oli mukana toisessa Koillisväylän kuituyhteyden suunnittelussa, jossa mukana oli myös venäläinen Megafon-yhtiö japanilaisten ja pohjoismaisten toimijoiden lisäksi. Nykyinen maailmantilanne on muttanut hankkeen entistä enemmän läntisten toimijoiden projektiksi.

Langattomista satelliittiyhteyksistä huolimatta merikaapeleissa kulkee edelleen noin 99 prosenttia globaalista internet-liikenteestä.  Silti tietoliikenteen runkoverkoista on puuttunut vielä optinen merikaapeli, joka yhdistäisi Euroopan ja Japanin ja Pohjois-Amerikan.

Cinia on suomalainen tietoverkko- ja ohjelmistopalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan yritys. Suomen valtio omistaa siitä 77,5 prosenttia ja loput eläkeyhtiö Ilmarinen ja OP Vakuutus. Yrityksellä on oma noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkko Pohjois-Euroopassa.

Lisää: Aiemmat Cinia-aiheiset uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).