Dronen lennättäminen tarkasti rajattua – viranomaiset seuraavat

Viime viikkoina on julkisuudessa käyty keskustelua epäilyttävistä dronehavainnoista muun muassa kriittisen infrastruktuurin läheisyydessä. Dronea saa kuitenkin lennättää vain sallituilla alueilla, jotka kannattaa selvittää aina ennen lennätyksiä. Droneinfo.fi-sivustolta.

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä ja rajoitettuja alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita sekä maanpuolustukselle, varautumiselle ja valtionhallinnolle tärkeitä alueita.  Kieltoja ja rajoituksia voidaan määritellä myös tilapäisen tarpeen mukaan. Kannattaa muistaa, että kun Euroopan unioni sulki ilmatilansa venäläisiltä lentokoneilta helmikuun lopussa, kielto koskee myös venäläisten dronen lennättämistä.

Poliisin tiedossa ei ole ainakaan vielä sellaisia drone-lennätyksiä , jotka olisi varmuudella voitu todentaa esimerkiksi vieraan valtion vaikuttamiseksi.  Kansalaisia pyydetään ilmoittamaankin  hätäkeskukseen (112) vain sellaisista akuuteista droonihavainnoista, jotka tehdään kriittisten infrastruktuurin läheisyydessä, lentokieltoalueilla tai muutoin epäilyttävissä olosuhteissa tai lentotoiminta muutoin herättää epäilyksiä.

”Suhtaudumme viime aikaisiin lisääntyneisiin havaintoihin vakavasti ja niitä seurataan aktiivisesti viranomaisyhteistyössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikista dronelennättäjistä ei tarvitse olla huolissaan. Iso osa toimi turvallisesti ja sääntöjen mukaan”, toteaa Traficomin ylijohtaja Pietari Pentinsaari.  Siksi dronelennättäjän on aina ennen toiminnan aloitusta itse varmistettava aktiiviset kielto- ja rajoitusalueet.

’’Edes valmistajien laitteisiin asentamat aluerajoitukset eivät automaattisesti suojaa lennättäjää virheen tekemiseltä ja ajautumiselta kielletylle alueelle”, muistuttaa Traficomin ylitarkastaja Mika Saalasti.

Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista, jotka koskevat kaikkea ilmailua, on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista.  Alueita voidaan myös perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi.

Traficom voi myös perustaa rajoittavia tai kieltäviä UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Esimerkiksi lentokenttien läheisyyteen on lentoliikenteen suojaamiseksi perustettu tällaisia vyöhykkeitä, joissa dronella lennättäminen on rajoitettua. Tieto perustetuista vyöhykkeistä julkaistaan droneinfo.fi-sivustolla.

Kaikkien dronekäyttäjien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin, tulee rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Rekisteröinti ei kuitenkaan koske niitä käyttäjiä, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia lelumaisia ja kamerattomia piendroneja.

Droneharrastajille riittää yleensä kauko-ohjaajan verkkokokeen suorittaminen. ”Tähän mennessä 19 200 lennättäjää on suorittanut verkkokokeen. Lisäksi 500–2000 gramman painoisen dronen lennättäminen vaatii kauko-ohjaajalta verkkoteoriakokeen lisäksi valvotun lisäteoriakokeen.  Niin sanotun A2-teoriakokeen on suorittanut tähän mennessä 1 450 henkeä. Yli 2 000 gramman painoisen dronen lennätys lähempänä kuin 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- ja virkistysalueista on aina luvanvaraista.

Lisää: Aiempia Drone-uutisia Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI) ja Traficomin droneinfo.fi (LINKKI) ja yksityinen dronen lennättämisen karttapalvelu (LINKKI).

Kuvituskuva: VTT

Päivitetty