Uusia ideoita autojen käyttöliittymiin

Tampereen yliopisto on käynnistänyt autojen käyttöliittymiin liittyvän AMICI-hankkeen, jossa aiotaan hyödyntää uusinta tekoälyä ja muita uusia tekniikoita Hanke toimii tutkimuskonsortiossa yhdessä Aalto-yliopiston sekä 11 teknologiayrityksen kanssa, joita ovat esimerkiksi materiaaliyritykset Canatu ja Tactotec, käyttöliittymäosaajat Siili, Rightware, Nokia ja lisätyntodellisuuden tekniikkaa kehittävä Varjo.

Adaptive Multimodal In-Car Interaction -hankkeessa tutkitaan, miten autojen käyttöliittymistä tehdään ihmisille mahdollisimman sopivia. Konsortion tavoitteena on löytää uusia menetelmiä, joiden avulla auton ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta tehdään mahdollisimman toimivaa ja turvallista.

Nykyaikaiset autot ovat käytännössä pyörillä kulkevia tietokoneita: ne vahtivat kaistanvaihtoja, seuraavat onko kuljettaja hereillä ja jopa jarruttavat automaattisesti törmäyksen uhatessa. Kokonaan autonomisten kehitys vielä pitkään joten siihen asti tarvitaan uusia avustavia ratkaisuja, joten ideoita ovat tekoäly, funktionaaliset materiaalit, sulautetut näytöt ja uudet anturitekniikat.

’’Autot keräävät nykyisin valtavan määrän dataa ja tuovat sen kuljettajan saataville. Valitettavasti dataa on liian paljon, eikä sitä kaikkea voida sälyttää ihmisen käsiteltäväksi. Autojen toiminnot ja käyttöliittymät tulisi rakentaa siten, että kuljettajalle tuodaan vain juuri kyseiseen tilanteeseen tarvittava tieto, oikeaan aikaan ja oikeassa muodossa’’, kertoo AMICI-konsortion johtaja, professori Roope Raisamo Tampereen yliopistosta.

Hänen mukaansa Ihmisten tulisi voida olla vuorovaikutuksessa ajoneuvojensa kanssa heille luonnollisilla tavoilla, kuten puheella, katseella ja eleillä. Niitä on tutkittu Tampereen yliopiston TAUCHI-keskuksessa jo pitkään. Oman lisänsä tuovat uudet teknologiat, kuten tuntopalaute, kosketusherkät pinnat ja katseenseuranta tuovat uutta helppoutta ja turvallisuutta autojen käyttöliittymiin.

Lisäksi tekoälyn avulla voidaan jatkuvasti seurata ajoympäristöä ja suodattaa tilanteista olennainen tieto, joka esitetään kuljettajalle eri aistien välityksellä. Aalto-yliopisto tuo hankkeeseen maailmanluokan osaamisen lasermittauksista ja kolmiulotteisesta mallintamisesta. Nokia puolestaan tuo tutkimukseen tietämyksensä tietoliikenteen kehittämisestä.

AMICI-hankkeessa Nokia kehittää tekoälymenetelmiä, jotka seuraavat kuljettajaa ja ympäröivää ajotilannetta useiden datalähteiden avulla, huomioiden myös tiedot, jotka saadaan muista tiellä liikkuvista autoista. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan luomisen ajotilanteesta, ympäristöstä, ajoneuvoista ja ihmisistä. Kolmiulotteinen, kuulijan asennon ja sijainnin aistiva tila-audiojärjestelmä mahdollistaa realistisemmat ympäröivät äänimaisemat viestintää ja viihdettä varten.

Myös alan suunnitteluyritys Siili Auto on jo pitkään suunnitellut innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät autojen käyttöliittymistä turvallisempia. Tulevaisuudessa kulkuneuvoista on tulossa kaikkien aikojen teknologisesti edistyneimpiä kuluttajatuotteita.

’’Ne prosessoivat valtavat datamäärät sensoreista ja online-palveluista reaaliajassa, ja näkymättömät algoritmit tekevät päätöksiä kuljettajan puolesta. Jotta kuluttajat voivat omaksua autojen uudet innovaatiot, on tärkeää voida pitää kompleksisuus piilossa konepellin alla’’, kuvailee Rightwaren johtoon kuuluva Tero Koivu.

Taustaa: AMICI-hanketa rahoittavat Business Finland sekä osallistuvat yritykset ja tutkimuslaitokset, joita ovat Canatu, Modulight, Nokia, Rightware, Siili Auto, Visidon, Tactotek, Nokian Renkaat, Pilkington Automotive Finland, Varjo Technologies, Creoi, Aalto- ja Tampereen yliopisto. Konsortiohankkeen kokonaisbudjetti on noin 8,7 miljoonaa euroa vuosina 2021–2023. AMICI-hankkeen ensimmäiset tulokset ovat esillä Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskuksen juhlaseminaarissa 18.11.2022. Lisää: AMICI-hankkeen sivulta (LINKKI).

Kuva: Tampereen yliopisto/AMICI