Suomalaisosaajalta laaja-alainen tietoliikennekirja

Amerikkalainen Wiley on tieteisiin keskittynyt kustannusyhtiö, joka julkaisee laajalti myös tietoliikennealan kirjallisuutta. Yhtiö on julkaissut nyt Nokialla pitkään toimineen Erkki Koivusalon Converged Communications -kirjan tietoliikenteen kehityksestä.

Koivusalon Converged Communications: Evolution from Telephony to 5G Mobile Internet -teos käy läpi viimeisimpien tietoliikennejärjestelmien toimintaa, niiden kehityskaaren kiinteästä puhelinverkosta uusimpiin 5G solukkoverkkoihin sekä ääni- ja datapalvelut yhdistymistä.

Nokian lisäksi 3GPP standardoinnissa WG RAN5 delegaattina mukana ollut Erkki Koivusalo kuvaa kirjassaan toisiinsa liittyviä tietoliikennejärjestelmiä sekä inkrementaalista kehitystä, joka on vaikuttanut järjestelmien kehitykseen nykytasolle. Nykyisin hän toimii Senior Advisorina Sofigate Oy:ssa.

Kirja koostuu neljästä erillisestä osasta, jotka käsittelevät kiinteitä puhelinverkkoja ja siirtojärjestelmiä, data- ja mobiiliverkkoja sekä IP-multimediaverkkoja. Kirja kuvaa näiden tarjoamat palvelut, niiden arkkitehtuurit, protokollat ja toiminnalliset proseduurit. Kuvaukset kattavat myös toteutusten eri kerrokset, fyysisen tason prosesseista järjestelmätason tapahtumaketjuihin.

Kirjan ja sen liitteiden kuvaamia teknologioita ovat kiinteän puhelinverkon keskus-, siirto- ja merkinantoteknologiat sekä kiinteän verkon datasiirtotekniikat, kuten ADSL, VDSL, DOCSIS kaapelimodeemit, SDH ja WDM, datasiirtoteknologiat, kuten Ethernet, WiFi, MPLS ja TCP/IP-protokollaperhe, solukkoverkkojärjestelmät, kuten GSM, GPRS, 3G WCDMA, HSPA, LTE ja 5G New Radio sekä IP-multimediateknologiat kuten SIP VoIP, 3GPP IMS ja VoLTE.

Kirjan liitteiden avulla lukija voi perehtyä tietoliikenteen teoriaan ja peruskäsitteistöön. Mukana on lisäksi taustaksi jo käytöstä poistuneita tekniikoita ja teoksessa esitellään myös tärkeimmät tietoliikenteen standardointijärjestöt ja niiden toimintatavat.

Converged Communications: Evolution from Telephony to 5G Mobile Internet, Erkki Koivusalo, Wiley 2022, nid./e-kirja, 480 sivua, ISBN 978-1-119-86752-4.

Lisää: Wiley (LINKKI), kirja (LINKKI) ja kirjan eri osien esittelyvideot (LINKKI).