Suomeen uusi mikroelektroniikan pilottikeskus – 90 miljoonaa euroa

Espoon Otaniemeen on suunnitteilla kansainvälinen mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian TKI-keskittymä. Nykyisen Mikronovan puhsdastilojen rinnalle suunnitellaan 90 miljoonan euron uusia tiloja, joiden rahoituksesta tulisi puolet julkisista lähteistä, kuten EU:n sirusäädöksen kautta haettavasta rahoituksesta. Syntymässä oleva puolijohdekeskus auttasi myös EU:n nostamaan eurooppalaisen puolijohdeteollisuuden osuutta alan arvoketjuista.

VTT, Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmän yritysjäsenet ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa Espoon Otaniemeen esikaupalliseen kehitykseen painottuva puolijohteisiin keskittyvä pilotointiympäristö.

Rakennettava keskus laajentaa edelleen Espoon Otaniemessä sijaitsevaa tutkimusinfrastruktuuria ja edistää Suomen asemaa yhtenä EU:n tärkeimmistä mikroelektroniikka- ja kvanttiteknologiakeskittymistä. Tarkoituksena on lisätä alan TKI-toimintaa ja vientiä sekä houkutella Suomeen myös kansainvälisiä osaajia, yrityksiä ja investointeja.

Espoon Otaniemessä sijaitseva Micronova tarjoaa jo nyt pohjoismaiden suurimman t&k-käytössä olevat puhdastilat. Suunnitteilla oleva uusi 90 miljoonan euron pilotointiympäristö halutaan sijoittaa sen läheisyyteen.

Pilotointiympäristön rakennushanke on käynnistysvaiheessa ja kokonaisbudjetiksi arvioidaan 90 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet hankkeen rahoituksesta olisi julkista rahoitusta. Julkisella rahoituksella katettaisiin esimerkiksi yhteiskäyttöön tulevien laitteiden investoinnit.

Yhteiskäyttöiset puhdastilat ja laitteisto mahdollistavat yritysten omien investointien kohdentamisen niiden tavoitteita parhaiten tukevaan toimintaan. Se on tarpeen sillä puolijohde- ja mikroelektroniikassa investoinnit ovat erittäin suuria ja eivät ole mahdollisia pien- ja keskisuurille yrityksille. Uutena alueena on kasvussa erityisesti kvanttiteknologia, jota on Suomessa kehitetty yhteisvoimin muun muassa Mikronovassa.

”Haluamme vahvistaa Suomen roolia avoimen teknologiakehityksen edelläkävijänä ja rakentaa uudet, teollisen mittakaavan skaalautumisen mahdollistavat puhdastilat sekä kasvuun ja uusien kasvuyritysten syntyyn tähtäävän ekosysteemin”, toteaa VTT:n Digitaalisten teknologioiden liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen.

Investointi vahvistaa myös pienellä osaltaan mikroelektroniikan erikoisosaamista ja kriittisen teknologian riippumattomuutta ulkomaisista arvoketjuista. Suomalainen puolijohdeala työllistää tällä hetkellä noin 5000 henkeä ja on arvoltaan vajaat kaksi miljardia euroa.

Uusimpien esitysten mukaan EU tavoittelee alan markkinaosuutensa kaksinkertaistamista 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää sekä uusia syväteknologisia investointeja että valmistuskapasiteetin kasvattamista.  Siinä on mukana myös Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmä, jossa on mukana Aspocomp, Beneq, CoreHw, Huawei, Modulight, Murata Electronics Oy, Okmetic, Picosun, ja Vaisala. Ryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Tomy Runne Murata Electronics Oy:stä.

Kuvituskuva:  Micronova