Lapin lumilla demottiin uusia 5G-palveluita

Liikenneturvallisuuden parantamista uusien 5G-verkkojen avulla demottiin yleisölle viikko sitten Sodankylässä talvisissa olosuhteissa. Testeissä ajoneuvoille toimitettiin ajantasaista sää- ja turvallisuustietoa eri tietoliikenneverkkojen kautta. Demotapahtuma oli osa ensi vuoteen vielä jatkuvaa 5G-Safe-Plus-tutkimushanketta.

Sodankylässä oli viisi 5G-verkon mahdollistamaa älyliikenteen palvelukonseptia. Niissä esiteltiin älyliikennepalvelujen hyödyntämistä, reaaliaikaisia tiesääpalveluita, talvikunnossapidon automatisointia, autonomisen liikenteen turvallisuuskriittisiä palveluita sekä älyliikenneympäristön tietoturvaratkaisuja.

Ratkaisujen avulla varoitettiin esimerkiksi yllättävästä esteestä tiellä kaikkia lähestyviä ajoneuvoja, mahdollisimman nopeasti ja kaikkia käytettävissä olevia älyliikenteen kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen.

Ajoneuvot matkalla testiradalle. Ensimmäisenä oikealla tielle esteeksi pysähtyvä ajoneuvo, jota seuraa Unikien ajoneuvo, jonka järjestelmät automaattisesti havainnoivat esteen ja varoittavat siitä. Viimeisinä jonossa Ilmatieteen laitoksen ajoneuvot, jotka vastaanottavat varoituksen 5G-verkossa ja autojen välisessä ITS-G5-verkossa. Varoitus etenee vielä satelliittikommunikaatiolinkillä VTT:n ajoneuvolle kauempana. Kuva: Tarja Österberg.

Käytännön demoissa varoitus esteestä saavutti autot niin 5G-verkkoa, lyhyen kantaman ITS-G5-verkkoa kuin satelliittikommunikaatioitakin käyttävät ajoneuvot. Ajoneuvojen liikkeitä ja vastaanottamia varoituksia visualisoitiin Sitowisen toteuttamassa testiradan digikaksosessa.

Tiesääpalveluiden reaaliaikaista välittämistä demonstroitiin skenaariossa, jossa varoitus jäisen liukkaasta tiestä tuotettiin niin tiehen upotetun anturin havaintotietona, tiesääaseman sensoridatan pohjalta kuin suoraan ajoneuvosta tehdyn mobiilihavainnon pohjalta. Kaikki varoitukset välittyivät viiveettä loppukäyttäjille.

Kuva: Liukkausvaroitus on saapunut Vaisalan tiesääasemalta testiajoneuvon läppärille. Kuva: 5G-Safe-Plus/ TarjaOsterberg

Tienpitäjän talvikunnossapitoa helpottavia ratkaisuja esiteltiin useassa eri toimintaskenaariossa. Ajonaikainen tieto suoraan ajoneuvoista tienpitäjälle, tienvarsiasemien ja kunnossapitoajoneuvojen reaaliaikaisen tiedon yhdistäminen sekä ajoneuvokameradatan hyödyntäminen kunnossapidon välineenä tarjoavat kokonaan uudenlaisia työkaluja älykkääseen tienpitämiseen.

Automaattisten ajoneuvojen turvallisuuskriittisiä palveluja demonstroitiin Sodankylässä skenaariossa, jossa tienvarsiyksikkö tunnisti tien reunassa olleen jalankulkijan kamera- ja Lidar-antureilla.  Varoitus jalankulkijasta toimitettiin 5G-verkossa olleen reunalaskentapalvelimen välittämänä VTT:n robottiautolle sekä vastakkaiseen suuntaan kulkeneelle, tietoliikenneyhteyksillä varustetulle moottoripyörälle.

Robottiauto ja moottoripyörä kommunikoivat lisäksi keskenään turvallisesta jalankulkijan ohituksesta 5G-yhteyden kautta. Demopäivän lopuksi kanadalainen Wedge Networks esitteli tietoturvaratkaisunsa hyödyntämistä älyliikenteeseen liittyvien tietoturvariskien minimoinnissa. Vuosina 2019–2023 toteutettava 5G-Safe-Plus-projekti on osa kansainvälistä Eureka Celtic Next -hanketta. Projektissa on mukana laaja osaajien verkosto niin kotimaisia kuin kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Lisää: 5G-Safe-Plus-projektin sivulta (LINKKI) ja  aiemmat hanketta käsitelleet uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Tiellä oleva jalankulkija tunnistettiin Sodankylän demoissa VTT:n toteuttaman tienvarsiyksikön avulla, mistä lähetettiin varoitus 5G-yhteyden kautta VTT:n robottiauto ja tietoliikenneyhteyksin moottoripyörälle. Kuva: 5G-Safe-Plus/VTT/Pasi Pyykönen.