Seinäjoelle uusi elektroniikkatehdas – lisää väkeä

Työkonevalmistaja Ponssen teknologiayhtiö Epec rakentaa Seinäjoelle uuden elektroniikkatehtaan,  jossa tulee toimistotilojen lisäksi 8500 neliötä tehdastilaa. Ensi vuoden lopulla valmistuviin tiloihin siirtyy yhtiön tuotannon lisäksi tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu- ja tukitoiminnot. Samalla yritys jatkaa tuotekehityksen ja ohjelmistoalan osaajien rekrytointia.

Uuden kolmikerroksisen Epecin ESF1 (Epec Smart Factory 1) rakentaminen on aloitettu keväällä 2022 ja tilat tullaan ottamaan käyttöön vuoden jo ensi vuoden loppupuolella. Uusi tehdas rakentuu Seinäjoen Rovekseen. ”Investointi on Epecille merkittävä ja meneillään olevan voimakkaan kasvun mahdollistaja”, kertoo Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.

Digitalisaatio ja sähköistyminen lisäävät kiihtyvällä vauhdilla osuuttaan työkone- ja hyötyajoneuvosektorissa, mikä on avannut Epecille uusia ja laajenevia markkinoita. Uuden tehtaan kautta yritys kertoo pystyvänsä vastaamaan kasvavaan kysyntään ja yhä tiukentuviin vaatimuksiin esimerkiksi valmistusprosesseihin liittyen.

Länsi-Suomen alueella on myös toimintaa tukeva teknologiakeskittymä. Yhtiö tavoittelee tehtaan avulla myös kohti käytönaikaista hiilineutraaliutta ja tulee käyttämään kestävän kehityksen mukaisia valmistusprosesseja.

Tehtaan katolle sijoitetaan myös 800 aurinkopaneelia tuottamaan sähköä ja yleisiä tiloja lämmittää maalämpöjärjestelmä.  Myös tehtaan tuottaman lämmön talteenotto toteutetaan tehokkailla neulalämmönvaihtimilla, sekä jäähdytysenergian tarvetta pienennetään merkittävästi toimisto-osan seinään kiinnitettävällä alumiinisäleiköllä. Kaikki sähkö sekä lämmitysenergia hankitaan uusiutuvista lähteistä.

”Tehtaan tuottavuus on maksimoitu simuloimalla ja optimoimalla tuotanto- ja materiaalivirtoja, hyödyntämällä digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja hukkaenergia”, kertoo uutta hanketta Epecillä ohjaava toimitusketjun johtaja Eeva Koskela.

Uusi tehdas sisältää paikat alustavasti 250 henkilölle, mutta myös tilojen laajennukseen on jo varauduttu. ”Henkilömäärä kasvoi 2019-2022 jo lähes 70 prosenttia, mutta edelleen rekrytointitarve kasvaa”,  kertoo Epecin henkilöstöpäällikkö Riikka Rajala. Hänen mukaasa suurin tarve tällä hetkellä on erilaisiin tuotekehitys- ja ohjelmointitehtäviin, mutta myös muita asiantuntijoita, kokoonpanijoita  ja hallinnollisia henkilöitä tarvitaan.

Seinäjoen lisäksi Epecillä on toimintaa Tampereella, Turussa ja Kuopiossa sekä Kiinassa Shanghaissa. Yritys valmistaa työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin elektroniikkaa sekä ohjelmistoja, joita ovat esimerkiksi ohjausyksiköt, näytöt, sensorit, tehonjakoyksiköt ja telematiikkayksiköt. Asiakkaita ovat muun muassa Ponsse, Metso, Sandvik, Husqvarna ja Liebherr.

Lisää: Aiemmat Ponssea tai Epeciä käsitelleet uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvat: Ponsse / Epec