Uusi ekosysteemi parantaa vientiteollisuuden nousua

Ohjelmistoteollisuuden osuus ja merkitys suomalaisissa tuotteissa ja palveluissa kasvaa nopeasti.  Samalla kehitettävät digitaaliset järjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, joten laatukysymykset nousevat entistä enemmän esille.  Sitä helpotetaan myös Dimeccin vetämällä alan ohjelmistoyritysten SW4E-ekosysteemillä.

Ohjelmistoyritysten SW4E-ekosysteemi (Software Engineering Ecosystem for Efficiency, Excellence, Experiments) vastaa kasvavan kompleksisuuden ja kysynnän haasteisiin vahvistamalla ohjelmistokehityksen menetelmien, teknologioiden ja työkalujen osaamista.

Uuden ekosysteemin yhtenä toimintamuotona ovat jäsenten yhteiset TKI-projektit, kuten Jyväskylän yliopiston vetämä QLeap- eli Konttihyppy-hanke, jossa ovat mukana myös Nokia, TietoEvry, Bittium, M-Files, Solita ja Vaadin.

Jyväskylän yliopiston hanke keskittyy tutkimaan ohjelmistokehityksessä niin kutsuttujen konttien (container) käytön erilaisia haasteita. SW4E-ekosysteemi valmistelee jo useita vastaavia aloitteita.

Ekosysteemin käynnistämisessä ovat olleet mukana Bittium, F-Secure, L M Ericsson, M-Files, Visma Solutions, Basware, Innofactor, OP Group, Kela ja Demola Global sekä yliopistoista Aalto, Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Itä-Suomen LUT-yliopisto.

”Ohjelmistojen merkitys kasvaa jatkuvasti perinteisten teollisuusuusalojen lisääntyvän digitalisoinnin ja siten ohjelmistointensiivisyyden merkittävän kasvun kautta. Samalla korostuu päästä päähän tietoturvallisten ohjelmistojen kehittäminen sekä jatkuvien uusien vaatimusten täyttämistarve vaatien tehokkaita ohjelmistotoimintamalleja ja niiden kehittämistä”, kertoo oululaisen Bittiumin johtaja Jari Partanen.

SW4E-ekosysteemi ottaa jatkuvasti toimintaan mukaan uusia jäseniä. Ekosysteemin toiminnan rahoittavat mukana olevat yritykset ja Business Finland, ja sitä johtaa teollisuuden tutkimuskeskittymä Dimecc. Uuden ekosysteemin tavoitteena on 200 miljoonan euron kasvu vientiliiketoimintaan.

Lisää: SW4E-ekosysteemi (LINKKI).

Kuva: Dimecc/Shuttertock