Suomi rahoittaa puolijohdelaiteosaajaa 30 miljoonalla eurolla

Business Finland on valinnut ensimmäiset haastajaluokan yritykset veturiyritysten joukkoon. Yritykset ovat puolijohdealan ALD-laittteita valmistava Picosun ja pintakäsittelyratkaisuja  tarjoava Mirka. Molemmat yritykset saavat kymmenen miljoona euron rahoituksen lisäksi 20 miljoonaa euroa optiona ekosysteemin rakentamiseen.

Rahoituspäätöksellään Business Finland haastaa liikevaihdoltaan miljardiluokkaan pyrkiviä yrityksiä kasvamaan ja toimimaan ekosysteemien vetureina. Haastajayritykset ovat uusi osa vuonna 2020 käynnistynyttä veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusta.

Veturiyritykset, ja nyt myös haastajayritykset, valitaan vuosittain kilpailussa. Valitut yritykset sitoutuvat lisäämään merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön (TKI) liittyviä työpaikkojen määrää sekä TKI-investointejaan Suomessa. Onnistuessaan hankkeet johtavat uusiin merkittäviin teollisiin investointeihin Suomeen.

Rahoitus maksetaan täysimääräisenä vain siinä tapauksessa, että kaikki ennalta määritellyt tavoitteet toteutuvat. Veturihankkeiden rahoitukseen liittyy tiiviisti tulosodotukset yritysten TKI- ja liiketoiminnan kasvusta.

Nopean talouskasvun, yhteiskunnan urbanisoinnin ja globaalin resursoinnin uhkana on valmistusteollisuuden yhä enenevissä määrin kasvava hiilijalanjälki. Jepualainen perheyritys Mirka näkee mahdollisuuden kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja vihreän siirtymän tueksi yhteistyössä suomalaisen teollisuuden kanssa.

Tavoitteena on luoda eri toimialoja yhdistävä ekosysteemi ja kehittää nettohiilinegatiivisuuteen tähtääviä ratkaisuja jälleenvalmistus- ja kunnostusteollisuudelle. Business Finland on myöntänyt Mirkan SHAPE-hankkeelle 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa, sekä 20 miljoonaa euroa hanketta ympäröiville ekosysteemiyrityksille.

Mirkan pintakäsittelyratkaisujen ja ekosysteemin muiden toimijoiden avulla pystytään tulevaisuudessa pienentämään Euroopan teollisuuden hiilijalanjälkeä 100 miljoonalla tonnilla, sekä luomaan miljardiluokan vientimahdollisuuksia Suomen teollisuudelle.

Esimerkiksi puolijohdeteollisuuden voimakas kasvu vaatii alan teknologioiden kehittämistä entistä ympäristöystävällisemmäksi. Siihen pyrkii vastamaan myös nykyisin amerikkalaiseen Applied Material-konserniin kuuluva Picosun uudella Chip Zero -veturihankkeessaan, jonka tavoitteena on tehdä voimallisesti kasvavasta puolijohdeteollisuudesta ympäristöystävällisempi.

Hankkeessa Picosun aikoo alentaa puolijohteiden ohutkalvokasvatuksen päästöjä 50 prosenttia ja nostaa puolijohdekomponenttien hiilipäästöjä säästävien sovellusten tehokkuutta kaksinumeroisella prosenttiluvulla vuoteen 2030 mennessä. Näin aiotaan saavuttaa nollapäästöt sirujen koko elinkaaressa.

’’Chip Zero tuo kriittisen puolijohdeteollisuuden parissa toimivia suomalaisia yrityksiä yhteen hankkeen ekosysteemin kautta. Yhteiset tavoitteet puolijohdeteollisuuden teknologioiden kehittämiseksi entistä ympäristöystävällisemmäksi vaativat mittavia investointeja yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Picosun tulee panostamaan tähän kymmenillä miljoonilla euroilla sekä kasvattamaan tutkimus- ja tuotekehityshenkilöstöään merkittävästi”, kertoo Picosunin teknologiasta vastaava Jani Kivioja.

Picosunin Business Finlandin rahoittamassa Chip Zero -veturihankkeessa keskitytään resurssitehokkaiden atomikerroskasvatuslaitteiden (ALD, Atomic Layer Deposition) ja prosessien kehittämiseen, kiertotalouden edistäminen liittämällä arvoketjut suljettuihin resurssikiertoihin, suomalaisen puolijohde-ekosysteemin rakentamiseen ja sähköistämisen kädenjäljen parantaminen paremman tehokkuuden ja skaalautuvuuden avulla.

’’Puolijohdemarkkinan odotetaan saavuttavan 1 000 miljardin dollarin (USD) koon vuoteen 2030 mennessä ja arvoketjut tulevat olemaan entistäkin kriittisempiä. Suomessa on jo nyt merkittävää alan uraauurtavaa osaamista ja odotamme innolla yhteistyötä koko suomalaisen arvoketjun ylitse tällä voimakkaasti kasvavalla markkinalla’’, lisää Picosunin toimitusjohtaja Jussi Rautee, joka on myös omistajayritys emoyritys Applied Materialsin Vice President.

Lisää: Aiemmat Picosunia käsitelleet uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI) ja tietoa Business Finlandin veturiyritysten ja ekosysteemien rahoituksesta (LINKKI).

Kuvituskuva: Picosun