Lisää merituulivoimaloita Suomeen

Ruotsalainen Eolus ottaa askeleen kohti merituulivoimaloiden rakentamista Suomeen. Yhtiö sai tänään tutkimusluvat kahdelle Selkämerelle sijoittuvalle merituulivoimahankkeelle. Ennen joulua Vattenfall kertoi omasta avomeren tyylivoimapuistostaan Korsnäsin kunnan edustalle. Ennen joulua Vattenfall kertoi myös omasta jättiluokan Korsnäsin edustalle rakentuvasta merituulipuistohankkeestaan.

Eolusin suunnittelemat Tuulian ja Wellamon nimeä kantavat merituulivoimalat sijoittuvat Satakunnan edustalle Selkämerelle. Niiden ympäristövaikutusten arviointi alkaa jo tammikuussa ja merenpohjan tutkimukset tehdään myös ensi vuonna.

Molemmat merituulivoimaloista tulevat Suomen talousvyöhykkeellä: Tuulia sijaitsee 30 kilometriä rannikosta Merikarvian edustalla ja Wellamo 90 kilometriä rannikosta Porin edustalla. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 3,5 gigawattia, mikä tarkoittaisi 14–16 terawattituntia vuodessa.

Hankkeista Wellamoa kehitetään yhteistyössä irlantilaisen Simply Blue Groupin kanssa. Eoluksen ja Simply Blue Groupin yhteistyritys SeaSapphire perustettiin marraskuun lopussa. Kaikkiaan hankealueille suunnitellaan kaikkiaan noin 200 merituulivoimalaa, mutta lopulliseen määrään vaikuttavat sekä tarkemmat suunnitelmat että valittavien turbiinien koko.

’’Suomi tarvitsee merituulivoimaa, jotta se saavuttaa ilmastotavoitteensa’’, sanoo Eoluksen Suomen merituulivoimahankkeista vastaava projektipäällikkö Anu Vaahtera.

Tukholman pörsissä noteeratty Eolusilla on tähän mennessä jo 666 tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on 1 412 megawattia (MW). Yrityksellä on lisäksi sopimukset 1 550 megawatin omaisuudenhoitopalveluista, joista tällä hetkellä toiminnassa on 882 megawattia.

Laajemminkin merituulivoimalat kiinnostavat rakentajia. Esimerkiksi joulua ennen sähköyhtiö Vattenfall kertoi Korsnäsin kunnan edustalle tulevasta jättikokoisesta merituulivoimapuistosta, jonka kapasiteetti tulee olemaan 1,3 gigawattia ja vuosituotanto arviolta 5 terawattituntia. HankkeessaMetsähallitus ja Vattenfall tekevät yhteistyötä merituulivoiman kehittämisestä ja rakentamisesta.

Lisää: Aiempia uutisia merituulivoimaloista Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Merituulivoimaloita, Eolus