Kasvuyrityksillä merkittävä rooli t&k-panostuksissa

Suomalaisilla startup-yrityksillä on entistä merkittävämpi rooli tutkimus- ja kehityspanoksissa, arvioidaan alan toimijoiden tekemässä uudessa selvityksessä. Selonteon tarkoituksena oli arvioida myös startupien vaikuttavuutta Suomen taloudelle ja merkitykselle valtion neljän prosentin t&k-tavoitteen saavuttamisessa.

Suomen startup-yhteisö toteutti uusimman selvityksen Suomen t&k-ympäristöstä loppuvuodesta 2022. Siinä annetaan myös politiikkasuosituksia, joiden avulla startup- ja muut yritykset voisivat kasvattaa t&k-menoja entisestään tulevina vuosina. Lisäksi selvityksessä esitellään skenaariolaskelmia siitä, miten paljon Suomen startup-yhteisön jäsenet voisivat investoida t&k:hon kasvaessaan Suomessa.

Startup-yhteisön seminaariin osallistuivat vasemmalta SDP:n Matias Mäkynen, yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen, Kokoomuksen Kai Mykkänen sekä järjestävän yhteisön Youssef Zad ja Timo Ahopelto.

Selvitystä esiteltiin jo alkuviikosta Helsingissä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Suomen startup-yhteisön seminaarissa. Tilaisuudessa keskusteltiin, miten TKI-panostuksilla saadaan aikaan talouskasvua ja tuottavuutta.  Tilaisuudessa järjestettiin myös paneelikeskustelu, jossa puhujina olivat poliittista puolueista muun muassa Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ja Kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen.

Kaikki panelistit korostivat, että julkisen talouden tasapainottamiseksi talouskasvun tavoitteleminen on tärkeää. Valtion tulee siksi panostaa toimenpiteisiin, jotka tukevat kasvua. T&k-toiminnan tukeminen ja osaavan työvoiman saatavuuden lisääminen ovat keskiössä.

Seminaarissa kävi startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarisen mukaan selkeästi ilmi, että eri toimijoilla vallitsee vahva poliittinen yhteisymmärrys siitä, että talous saadaan kasvu-uralle lisäämällä huippuosaajien määrää ja entistä voimakkaampia panostuksia yritysten t&k ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

Myös Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zadin mukaan innovointi ja t&k-toiminta on elinehto tuottavuuden kasvulle. Hänen mukaansa Suomessa on lukuisia kasvavia teknologia-alan yrityksiä, jotka panostavat t&k-toimintaan yhä enemmän. Lisäksi nykyinen hallitus on tehnyt Zadin mukaan  oikeansuuntaisia päätöksiä säätäessään t&k-rahoituslain sekä ottamalla käyttöön pysyväisluonteisen t&k-verovähennysjärjestelmän.

Lisää: Suomen startup-yhteisön t&k-selvitys 2022 (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: UT