QT tutki: Sulautettujen kehittäjät hakevat uutta tehoa

Suomalaisen kehitystyökaluja kehittävän Qt Groupin teettämän selvityksen mukaan yli kolmannes IoT-laitteiden valmistajista kertoo tuotteiden markkinoille tulon viivästyneen ja kallistuneen.  Apua haetaan nyt yrityksen mukaan monialustaisista ohjelmistotyökaluista ja uudesta osaamisesta. 

Brittiläisen markkinatutkimusyhtiö Censuswiden suomalaiselle Qt Groupille tuottamaan kyselytutkimukseen vastasi 250 sulautettujen laitteiden valmistajaa Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Saksasta.

Tutkimuksen mukaan makrotalouden haasteet aiheuttavat viivästyksiä ja hintojen nousua IoT-laitteisiin. Suuri osa vastanneista (38 %) oli kärsinyt viivästyksistä tuotteiden tuomisessa markkinoille, kun taas lähes puolet (48 %) kertoi joutuneensa nostamaan tuotteidensa hintoja.

”Viime vuosien epävarma globaali taloustilanne on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä useilla toimialoilla, joten ymmärrettävästi yritykset etsivät nyt keinoja tuottavuutensa parantamiseen”, sanoo ohjelmistotyökaluja tuottavan Qt Groupin Senior Vice President Marko Kaasila.

Selvityksen vastaajista 38 prosenttia ilmoitti ottavansa makrotalouden haasteiden vaikutusten vähentämiseksi käyttöön monialustaisia ohjelmistokehitystyökaluja, ja 37 prosenttia kertoi keskittyvänsä uuden osaamisen hankkimiseen. Vastaajat mainitsivat myös tuotelinjojen virtaviivaistamisen ja ohjelmistojen uudelleenkirjoittamisen keinoina haastavasta tilanteesta selviytymiseen.

”Modernit, monialustaiset ohjelmistotyökalut auttavat QT:n Kaasilan mukaan tässä taistelussa, sillä alustariippumattomat lähestymistavat antavat kehittäjille mahdollisuuden keskittyä ongelmien ratkaisemiseen.

Selvitys kertoo, että taloudellisista paineista huolimatta laitevalmistajilla on kykyä mukautua suhdannemuutoksiin. Monet tunnistavat tarpeen panostaa käyttökokemukseen ja innovatiiviseen tuotekehitykseen, jotta asiakkaiden odotukset voidaan ylittää. Kokonaisuudessaan investoinnit käyttökokemuksen parantamiseen ovat pysymässä suhteellisen tasaisina useimmilla alueilla.

Ainoastaan Isossa-Britanniassa investoinnit käyttökokemukseen ovat vähentymässä, kun Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa budjetit ovat sen sijaan kasvamassa. Kehittäjät näkivät monet asiat kuitenkin varsin vaikeuksi. Esimerkiksi autoteollisuudessa vastaajat mainitsivat huolto- ja päivitysvaatimukset keskeisimmäksi haasteekseen (34 %), terveysteknologian laitevalmistajat nostivat esiin käyttäjätarpeiden tunnistamisen vaikeuden (47 %), kuluttajaelektroniikan valmistajat vaikeuden ymmärtää, miten tuotteita käytetään arjessa (50 %), ja teollisuuden automaatiolaitteiden valmistajat taas kertoivat suurimmiksi haasteikseen käyttöjärjestelmän ja laitteiston tuen (33 %) sekä vaikeuden ymmärtää, miten tuotteita käytetään arjessa (33 %).

”Tutkimustulokset osoittavat, miten laajan haasteiden kirjon kanssa IoT-laitteiden valmistajat joutuvat kamppailemaan. On kuitenkin selvää, että tehokas ja joustava tuotekehityksen elinkaari on keskeinen keino, jonka avulla valmistajat selviytyvät epävakaisissa suhdanteissa ja pystyvät täyttämään kuluttajien ja käyttäjien vaatimukset intuitiivisesta ja innovatiivisesta käyttökokemuksesta”, sanoo Qt Groupin Senior Product Manager Peter Schneider. Siihen apuaan lupaa tarjota myös QT työkaluohjelmistoineen. Hänen mukaansa laitevalmistajien tulisikin panostaa selvästi aiempaa enemmän asiakasymmärrykseen käyttäjä- ja tuoteanalytiikan avulla kasvattaakseen tietämystään siitä, miten laitteita ja sovelluksia arjessa käytetään.

Kuvituskuva: QT