Insta uudistuu ja rekrytoi 150 osaajaa lisää

Tamperelainen tietoturvaan ja digitaalisiin palveluihin keskittynyt Insta ilmoittaa uudistuvansa toimintaansa teollisuuden digitalisoitumista ja vihreää siirtymää varten. Uudet yksiköt pyrkivät kiihdyttämään myös teollisuuden digitalisaatiota ja vahvistavat myös energia-, puolustusteknologian ja kybertekniikan osaamista.

Insta järjestestelee älykkään teollisuuden liiketoimintaansa ja perustaa uudet yksiköt, jotka keskittyvät huolehtimaan teollisuuden kokonaispalveluista ja yhä nopeutuvasta digitalisaatiosta, sekä energiateollisuuden kokonaistoimituksista ja elinkaaripalveluista.

Samalla yhtiön puolustusliiketoimintoja yhdistetään turvaamaan tulevaisuuden kannattavaa kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä tapahtuu liittämällä ilmailualan laitehuoltoon, testaukseen ja miehittämättömään ilmailuun erikoistuneen Insta ILS samaan kokonaisuuteen puolustusliiketoiminnan kanssa. Muutoksen yhteydessä ILS säilyy silti omana yhtiönään.

Ohjelmistokehitykseen keskittyvän Digital-yksikön kyberturvallisuuskonsultointi yhdistetään kyberturvallisuusliiketoimintaan, mikä täydentää asiantuntijaosaamiseen perustuvat palvelukokonaisuudet. Samalla se tulee toteuttaa ja konsultoi teollisuuden ohjelmistoprojekteissa. Uusiin yksikköihin liittyvät järjestelyt toteutetaan huhtikuun loppuun mennessä.

Uusi Energian kokonaispalvelut -yksikkö keskittyy puolestaan energiasegmentin asiakkaiden kokonaispalveluihin ja vastaa sekä uusituvan energian hankkeista että elinkaaripalveluista. Teollisuus & Infra kokonaispalvelut -yksikkö huolehtii jatkossa muun teollisuuden investointivaiheen ja palveluiden elinkaaren toimituksista ns. ”avaimet käteen” -periaatteella. Lisäksi Smart Factory -yksikkö tuottaa ja kehittää teollisuuden digitalisaation tuotteita, palveluita ja ratkaisuita.

Muutosta varten Insta aikoo rekrytoida tämän vuoden aikana yli 150 uutta ammattilaista nykyisten runsaan 1 100 ammattilaisen lisäksi. ’’Etsimme erityisesti kyberturvallisuuteen ja puolustusteknologiaan keskittyviä osaajia tai sellaisiksi aikovia’’, sanoo Instan varatoimitusjohtaja Jari Mielonen.

Kuvituskuva: Insta