Teknologiateollisuuden tilauskysyntä heikkenee – elektroniikka kasvaa

Teknologiateollisuuden tilauskertymä pitää tuoreen tilauskantakyselyn mukaan edelleen yllättävänkin hyvin pintansa, vaikka kysyntä on jatkanut heikentymistä. Kuluvan vuoden liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastuu tai pysähtyy kokonaan, vaikka korkea hintataso tukee toistaiseksi liikevaihdon positiivista kehitystä. Esimerkiksi elektroniikassa ja sähkötekniikassa uusien tilausten arvo jatkoi edelleen kasvuaan. Tiedot perustuvat tuoreeseen tilauskanta- ja henkilöstötiedusteluun.

Teknologiateollisuuden saamien uusien tilausten arvo oli viime vuoden lopun loka−joulukuussa 12 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Teknologiateollisuuden suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli muuttumaton edelliseen neljännekseen verrattuna ja laski vuodentakaisesta 16 prosenttia huolimatta tuottajahintojen nopeasta noususta. Tarjouspyyntöjen saldoluku oli tammikuussa -12, eli kysyntätilanne markkinoilla jatkoi heikentymistään. Kysynnän heikentyminen on kuitenkin edelleen maltillista.

’Talouden riskit ovat helpottaneet, mutta ovat edelleen suuria. Koko euroalueen teollisuustuotannon arvioidaan supistuvan edelleen alkuvuodesta’’,  sanoo Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras.muistuttaa Rautaporras. ’’Vakavaa taantumaa ei ole ainakaan alkuvuodesta odotettavissa, mutta edessä on aneemista nollakasvua tai pientä supistumista’’.

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä kasvoi viime vuonna ja oli keskimäärin noin 13 000 henkilöä suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden lopussa henkilöstöä oli Suomessa noin 338 000.

Elektroniikka ja sähkötekniikka jatkoivat kasvuaan

Elektroniikassa ja sähkötekniikan teollisuudessa liikevaihto nousi ennakkotietojen perusteella vuonna 2022 noin kaksi prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan reilut 19 miljardia euroa. Vuoden lopulla loka-joulukuussa uusien tilausten ja tilauskannan arvo nousivat edelliseen neljännekseen verrattuna.

Tilauskantakyselyn mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euroina 22 prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa ja kuusi prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021. Myös tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 13 prosenttia suurem[1]pi kuin syyskuun lopussa ja seitsemän prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 joulukuussa.

Tilauskehityksen perusteella alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaa[1]vaan aikaan. Henkilöstöä ala kasvatti viime vuonna 3,6 prosenttia. Väkeä oli keskimäärin vuonna 2022 40 500 eli noin 1 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 40 900.

Lisää: Teknologiateollisuuden talousnäkymät-raportti 1/2023 (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Ponsse/Epec

 Päivitetty