Autonominen liikenne muutakin kuin robottiautoja

Suomalaisille teknologiayrityksille riittää tulevaisuuden autonomisen liikenteen kentällä tehtävää amerikkalaisten Teslojen ja perinteisten autonvalmistajien lisäksi, uskotaan Vamos-tutkimusyhteisössä, jota vetää Dimeccin ekosysteemijohtaja Sanni Siltanen.  Vamosissa on mukana robottiautojen tekniikoiden kehittäjien lisäksi työkoneita ja valmistavan teollisuuden tahoja sekä anturi- ja it-ratkaisujen valmistajia.

’’Hankkeessa yhdistyvät anturivalmistus, sähkölatauspalvelu, algoritmikehitys ja erilaiset valmistavan teollisuuden laitteet ja ympäristöt’’, kertoo hanketta vetävän ekosysteemijohtaja Sanni Siltasen. Vamos-ekosyteemin  (Ecosystem for Autonomous Mobility in Smart Spaces)  rahoittavat mukana olevat yritykset sekä valtiollinen Business Finland.

Vamosin ekosysteemijohtaja Sanni Siltanen Nokian Excecutive Experience Centerissä järjestetyssä teknologiatilaisuudessa. Kuva: Seppo Tikkanen/Dimecc

Autonomisen liikkumisen ja älykkäiden tilojen teknologiaosaaminen on hänen mukaansa Suomessa hyvin korkealla tasolla. ’’Kenttä on kuitenkin edelleen elävä ja muuntuva, ja nyt on oikea aika suomalaisille yrittää saada oma siivu kansainvälisestä markkinasta”, Siltanen sanoo. Ekosysteemiin kuuluvat yritykset ovatkin ottaneet tavoitteekseen nousta teknologia-alueen johtavaksi maaksi vuoteen 2029 mennessä.

”Yritykset tarvitsevat yhteistyötä siihen, että pystytään muodostamaan laaja yhteinen tarjoama. Pienet, yksittäisen palikan tarjoajat eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa, vaan pitää muodostaa laajempia kokonaisuuksia. Tähän meillä on ekosysteemissä hyvä kokonaisuus samaa aihepiiriä vähän eri suunnasta katsovia yrityksiä pikkufirmoista isoihin teollisuusyrityksiin”, Siltanen kuvailee.

Ekosysteemi valmistelee parhaillaan yhteisiä tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiohankkeita. ”Yhteishankkeiden avulla pystytään rakentamaan suurempia kokonaisuuksia kuin mihin yksittäinen yritys pystyisi’’, Siltanen sanoo. Hän itse on erikoistunut laajennettuun todellisuuteen (extended reality eli XR), jonka tutkimuksen ja kehityksen parissa hän aloitti työt VTT:llä vuonna 2001 ja jota hän sovelsi teollisuuteen hissiyhtiö Koneen tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä.

Vamosissa ovat mukana  konevalmistaja Cargotec (automaattinen terminaali), Ceterio (autonomiset palvelurobotit), Deal Comp (sulautettu tietotekniikka autonomisiin ratkaisuihin), GIM (mobiilirobotiikka), Huawei (kamera- ja sensoriteknologia) , Immersal (paikkatietokartoitus ja visuaalinen paikannus, lisätty todellisuus) Kempower (sähköisten ajoneuvojen latausratkaisut), Mevea (digitaaliset kaksoset ja reaaliaikaiset simulaatiot), Murata (MEMS-anturiteknologia), Nordic Inertial (navigoinnin ja paikannuksen ratkaisut), Plugit (sähköisten ajoneuvojen latauspalvelut), Posiva (ydinpolttoaineen loppusijoitus), Rightware (autojen käyttöliittymäteknologia), Solteq (logistiikka), Unikie (automatisoitu pysäköintipalvelu, turvalliset reaaliaikaprosessit) sekä tutkimuslaitos VTT (automaattinen ajoneuvotekniikka ja toimintaympäristöt).

Kuvituskuva: Unikie, lidarit ja kamerat