Teknologiakehittäjän rooli ei kelpaa naisille

Suomalaiset naiset uskovat teknologian ratkaisevan ilmastokriisin, mutta vain harva kokee heistä teknologia-alan houkuttelevaksi työsaraksi, selviää it-talo Tietoevryn tänään naistenpäivänä julkistama kyselytutkimuksesta. Ja samaan aikaan Suomessa on laajalti puutetta koodareista ja muista digitekniikan osaajista.

Tietoevryn selvityksen mukaan vain 12 prosenttia naisista vastasi haluavansa työskennellä teknologian parissa. Kyselyn teki YouGov-tutkimustoimisto, jonka helmikuussa 2023 teettämään kyselyyn osallistui yhteensä reilu 1000 yli 18-vuotiasta miestä ja naista Suomessa.

Teknologiaa innostavana alueena piti naisista vain 26  ja miehistä 37 prosenttia. Tylsäksi sen arvioi 10 prosenttia naisista ja vain neljä prosenttia miehistä. Miesten ja naisten näkemykset esimerkiksi omasta tietoteknisestä osaamisesta olivat samankaltaisia.

Selvityksen tulos ei anna kovin hyvää kuvaa teknologiamaailman muuttumisesta miehisestä kattamaan myös naissukupuoleen. Ja silti ratkaisujen toteuttajiksi tarvitaan kaikenlaisia osaajia ja ihmisiä.

”Tulosten perusteella teknologia näyttäytyy mahdollisuutena ratkaista isoja tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Esimerkiksi sovelluskehityksessä, käyttäjätestauksessa ja saavutettavuudessa monipuoliset näkemykset ovat tärkeitä, jotta vaihtelevien käyttäjäryhmien tarpeet osataan huomioida lopputuloksessa”, sanoo Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

Tulevaisuudessa tarvitaan edelleen lisää markkinointityötä teknologia-alaan liittyvien mielikuvien parantamiseksi.  Varsinkin kun teknologia-alalla vallitsee vuodesta toiseen osaajapula, jonka vuoksi myös naisten saaminen alalle olisi tärkeää. Arvioiden mukaan Suomessa alan osaajista kuitenkin vain viidennes on naisia.

”Teettämämme kyselyn perusteella ICT-alan rekrytointitavoissa sekä oppilaitosten tarjoamassa ohjauksessa on edelleen kehitettävää, sillä naisista 40 prosenttia koki, etteivät työnantajat tee tarpeeksi naisten rekrytoinnin eteen. Samoin 36 % naisista katsoi, että oppilaitokset eivät nekään panosta asiaan riittävästi. Myös vanhemmilla on tässä roolia, sillä 44 % naisista ja 34 % miehistä vastasi, että vanhemmat eivät kannusta tyttäriään tarpeeksi valitsemaan uraa teknologian parissa”, Tietoevryn Kiiskinen kertoo.

Lisää: Tietoevryn IT Girl -hanke  2022 (LINKKI)