Droonien uudet testialueet helpottavat tutkimusta ja tuotekehitystä

Suomeen on perustettu kuusi lentoaluetta lentävien droonien testaamiseen.  Uudet Oulun, Vihdin, Sjökullan, Evon ja Pyhtään alueet tarjoavat erilaisia olosuhteita arktisesta ilmastosta aina metsäalueisiin ja kaupunkiympäristöihin. Testeissä hyödynnetään perinteisen kuvaamisen lisäksi ympäristömittauksia sekä lidar- ja hyperspektrikuvaamista.

Drooneja hyödynnetään jatkuvasti uusilla yhteiskunnan alueilla, mutta uuden teknologian testaaminen ja muuttaminen liiketoiminnaksi on kaivannut alan toimijoiden yhteistyötä ja testialueita. Uudet testialueet vastaavat kasvavaan tarpeeseen testata turvallisesti drooneja uusissa tehtävissä.

Uusien droonien sovellusten kehittämiseen vastasi myös vuodenvaihteessa päättynyt Finnish UAV Ecosystem eli FUAVE-hanke, joka kokosi dronealueen ekosysteemiinsä 85 toimijaa yrityksistä viranomaisiin ja tutkimusorganisaatioihin.

Droonien testialue Sjökullassa (Helsinki West).

Yhteistyön tuloksena Suomessa voidaan nyt testata droonipalveluja useissa eri paikoissa. Esimerkiksi Oulussa sijaitsevat kaksi aluetta ovat erikoistuneet jäätävien olosuhteiden koelentoihin. Ja Pyhtäällä sijaitsevalla Helsinki East Aerodrome -lentokentällä keskitytään droonilogistiikkaan haja-asutusalueella.

Vihdissä tutkitaan droonien soveltamista maatalouden tarpeisiin ja Sjökullassa on mahdollista testata itseohjautuvia drooneja ja lentoja näköyhteyden ulkopuolella eli ns. BVLOS-lentoja. Alueella voidaan testata myös useista drooneista muodostuvien parvien toimintaa.

Evon alue on puolestaan erikoistunut metsätutkimukseen, jossa Lidar- ja hyperspektrikuvaustekniikat auttavat tuottamaan yhä tarkempaa tietoa metsistä. Kaikki testialueet on perustettu yhteistyössä laajan sidosryhmäkokoonpanon kanssa, missä mukana ovat olleet Traficom, muut ilmatilan käyttäjät, laitevalmistajat ja paikallisviranomaiset.

FUAVE-hankkeen päättymisestä huolimatta suomalaisten drooni-toimijoiden yhteistyö jatkuu edelleen tutkimuksen parissa ja testialueilla. Alueet ovat myös keskeinen alusta drooneilla tehtävän kaukokartoituksen tutkimukselle, jossa Suomi on kansainvälistä huippuluokkaa tieteellisessä vaikuttavuudessa.

FUAVE-hanke toteutettiin vuosina 2020–2022 ja se sai Suomen Akatemialta noin 1,7 miljoonan euron rahoituksen. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen vetämään tutkimuskonsortioon kuuluivat VTT, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Lisää: FUAVE-hankkeen sivut ja lisää tietoa testialueista (LINKKI)

Aloituskuva: Suomalaisdrooni koelennolla Pyhtään testialueella.