Sähköauton latauksen maksaminen on edelleen hankalaa

Sähköauton käyttäjät kokevat latauksen maksamisen hankalaksi ja ovat tyytymättömiä nykyisiin maksutapoihin, jotka usein miten perustuvat kännykkäsovelluksiin ja latausasemakohtaisiin ratkaisuihin. Tiedot käyvät ilmi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Suomen Tuotetieton tekemästä selvityksestä.

Tällä hetkellä lataushybridi- tai sähköauton lataus maksetaan erilaisilla kännykkäsovelluksilla tai nettitägeillä ja pankki- tai luottokorttimaksu onnistuu vain hyvin harvassa paikassa. Siksi miltei joka toinen hybridi- tai sähköauton omistajista on selvityksen mukaan tyytymätön tarjolla oleviin maksutapoihin.

Vaikka perinteisemmät maksutavat eivät useinkaan tule kyseeseen, erilaisia kännykän maksusovelluksia on tarjolla turhankin monia. Selvitys kertoo, että joka toinen sähköautoilija käyttää peräti neljää tai useampaa kännykkäsovellusta latausten maksamiseen.

Maksutapojen kirjavuus vähentää selvityksen tulosten mukaan kiinnostusta sähköautoiluun sillä sähköauton hankintaa harkitsevatkin ovat samaa mieltä kuin auton jo ostaneet. Eli jos sähköautoilu halutaan tehdä houkuttelevammaksi, maksutavoista pitäisi Haaga-Helian tutkimuspäällikkö Petteri Ohtosen mukaan tehdä asiakasystävällisempiä.

Sähköautojen määrä on kuitenkin Suomessa tasaisessa kasvussa, eikä kiinnostus niitä kohtaan näytä laantuvan. Myös latauspaikkojen määrä kasvaa koko ajan, joten nyt olisi hyvä tilanne yhtenäistää latauksen maksaminen ja se voisi tuoda myös uusia asiakkaita esimerkiksi kaupoille.  Varinkin kun selvityksen mukaan suurimmalle osalla sähköautojen käyttäjistä kaupat ja marketit olisivat mahdollinen autojen latauspaikka, kertoo Haaga-Helian Ohtonen.

Haaga-Helian ja Suomen Tuotetiedon selvitykseen vastasi 500 pääkaupunkiseudulla asuvaa kuluttajaa. Kysely toteutettiin 1.–10.2.2023.

Kuvituskuva: Haaga-Helia