Kuituverkkojen hiilijalanjäljen pienuus yllätti

Suomalaisen valokuituverkon hiilijalanjälki on varsin pienehkö, kertoo teleliitto Finnetin, kuituoperaattori Valokuitusen ja Valoon teettämä selvitys. Kuituverkon elinkaareksi on laskettu vähintään viisikymmentä vuotta. Selvityksen teki tutkimusyhtiö Green Carbon.

Green Carbon laski päästöt kansainvälisen GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standardin mukaisesti. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset.

Selvityksen mukaan valokuituverkon hiilijalanjälki 50 vuoden aikana on yhtä kotitaloutta kohden 273,90 kiloa CO2e.  Valokuituverkon vuosittaiset päästöt kotitaloutta kohden ovat siten 5,48 kg CO2e, joten selvityksen mukaan sitä voi pitää kotien ylivoimaisesti ympäristöystävällisimpänä tiedonsiirtotapana.

Keskivertosuomalainen aiheuttaa vuodessa päästöjä kaikkiaan 10 300 kg CO2e. Pyöristettynä valokuituverkon osuus keskivertosuomalaisen vuosittaisista päästöistä on noin 0,05 prosenttia. – Valokuituverkon hiilijalanjälkilaskenta valmistui vuonna 2023. Laskenta toteutettiin vuoden 2021 tietojen pohjalta laskettujen keskiarvojen perusteella.

Selvityksessä valokuituverkon koko elinkaaren aikaiset päästöt kotitaloutta kohden jäävät hieman matalimmiksi kuin puukerrostalon elinkaariset päästöt yhtä neliömetriä kohden. Ja toisin kuin yleisesti kuvitellaan, valokuituverkon rakentamisessa suurimmat päästöt eivät synny kaapelien kaivamisesta.

Valokuituverkon kolme suurinta päästölähdettä ovat kuitupäätelaitteen sähkönkulutus (36 %), laitetilojen energiankulutus (22 %) ja vasta kolmanneksi (17 %) kaapelin kaivuutyöt. Laskennassa huomioitu valokuituverkko koostuu runkoverkosta, paikallis- ja alueverkosta sekä liityntäverkosta, mukaan lukien tilaajayhteydet.

Laskennassa yksi yksikkö on yhden kotitalouden osuus valokuituverkosta ja yhden teratavun osuus valokuituverkossa siirretystä datamäärästä. Laskennan yksikkö sisältää kaapelit, laitetilat sekä verkkolaitteet.

Laskennassa valokuituverkon elinkaaren pituutena on käytetty 50 vuotta, vaikka todellinen elinkaaren pituus saattaa olla pidempikin.  Loppukäyttäjän käyttämiä päätelaitteita (älypuhelin, tietokone, televisio yms.) ei ole huomioitu laskennassa.

Lisää: Green Carbonin kuituselvityksen tulokset (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Valokuitunen