Suomeen tulossa 10 miljardilla eurolla lisää aurinkoenergiaa

Alkuvuodesta perustettu Auringosta Energiaa kertoo 17 jäsenyrityksensä investoivansa lähivuosina kymmenen miljardia euroa aurinkovoimaan. Kantaverkkoyhtiö Fingrid arvioi myös, että Suomen sähkönkulutus tulee kasvamaan nykyisestä yli 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Suomi käy läpi suurta energiamurrosta sähkön tarpeen noustessa merkittävästi. LUT-yliopiston mukaan tulevaisuudessa kaksi kolmasosaa päivittäisestä energiatarpeesta saadaan suoraan uusiutuvista energialähteistä. Aurinkoenergialla on tässä kehityksessä merkittävä rooli tuulivoiman ja muiden uusiutuvien lisäksi.

”Suomella on erinomainen mahdollisuus nousta teollisen mittakaavan aurinkovoiman edelläkävijäksi Pohjois-Euroopassa. Meillä on yhtä paljon aurinkovoiman tuotantopotentiaalia kuin Keski-Euroopassa, sillä pimeitä talvia kompensoi valoisa kesä. Suomen viileä ilmasto myös lisää aurinkopaneelien tehokkuutta”, sanoo OX2 Suomen aurinkovoiman liiketoimintajohtaja Saku-Matti Mäki.

Aurinkovoima on tuulivoiman lisäksi yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Positiivisten ilmastovaikutusten ohella aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen elinvoimaa. Maanomistajat saavat maanvuokratuloja ja kunnat sekä niiden asukkaat kiinteistöverotuloja. Aurinkopuistojen maisemavaikutukset ovat lisäksi tuulivoimaloihin nähden pieniä, sillä aurinkopaneelistot ovat matalia eivätkä ne aiheuta häiritsevää ääntä.

”Koalition tavoitteena on luoda puitteet 18 terawattitunnin tuotannolle vuonna 2035, mikä vastaa 26 prosenttia vuoden 2022 sähköntuotannosta. Tavoite edistäisi merkittävästi uusiutuvaan sähköntuotantoon perustuvia investointeja, kuten vihreän vedyn tuotantoa, ja tukisi myös vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa, sillä tuuli- ja aurinkovoimaa on usein saatavilla eri aikaan”, kertoo Valoremin maajohtaja Minna Jukola.

Auringosta Energiaa -koalition jäsenet ovat Suomessa toimivia aurinkovoimakehittäjiä. Yhteenliittymän jäseniä ovat Better Energy, Energiequelle, European Energy Suomi, Fortum Renewables, Forus, Helen, Ilmatar Energy, Korkia, Neoen Renewables Finland, Neova, OX2, SAJM Holding, Skarta Energy, Solarigo, Solmar Consulting, Tornator ja Valorem Energies Finland.

Lisää: Aurinkopuistot (LINKKI).

 Kuvituskuva: Onninen/Kesko