Suomi lisää kyberturvallisuuden koulutusta

Kyberturvallisuuden osaajapula on haaste, jota pyritään korjaamaan myös valtion rahoituksella. Uusimpana Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 2,2 miljoonalla eurolla kolmivuotista koulutushanketta, jolla halutaan vahvistaa yliopistojen yhteistyötä sekä  avata opintomahdollisuuksia yli korkeakoulurajojen ja lisätä täydennyskoulusta suomalaisyrityksille.

Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen -nimistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja siihen osallistuvat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoitus jakautuu näiden yliopistojen kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toimivan 2,2 miljoonan euron hankkeen tarkoituksena on vastata Suomessa olevaan kyberturvallisuusalan osaajapulaan.  Hankkeen vastuullinen johtaja professori Mikko Siponen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että hankkeen keskeisenä tavoitteena onkin lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Piia Perälä Jyväskylän yliopistosta kertoo, että tällä hetkellä yrityksillä on haasteita saada tarvitsemaansa kyberturvallisuusosaamista, koska osaajia ei yksinkertaisesti ole markkinoilla tarpeeksi.

Hänen mukaansa yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena on lisätä opintotarjontaa myös jo työelämässä oleville ihmisille muun muassa verkossa tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla.

’’Osaajapula ei heijastu ainoastaan kyberosaamisen laajuuteen yrityksissä, vaan osaamisen puute voi rajoittaa myös yrityksen liiketoiminnan kehitystä’’, hankkeen projektipäällikkö Perälä pohtii. Uuden hankkeen kautta pyritään lisäämään kyberosaamisen määrää.

Yliopistojen välistä yhteistyötä ja koulutuksellisia ratkaisuja kehitetään niin, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat täydentää osaamistaan eri yliopistojen kyberturvallisuuden opintotarjonnasta huolimatta siitä missä yliopistossa ovat kirjoilla.

’’Esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelija voisi halutessaan suorittaa myös Jyväskylän yliopiston tarjoamia kyberturvallisuuden opintojaksoja. Hanke mahdollistaa yliopistojen keskittymisen omiin vahvuuksiinsa kyberopetustarjonnassa’’, sanoo. hankkeen johtaja professori Mikko Siponen Jyväskylän yliopistosta

Osaajakoulutuksen tarjonnassa hyödynnetään tekniikan alan FITech-verkostoyliopistoa, joka on yhdeksän suomalaisen tekniikan alalla toimivan yliopiston yhteinen verkosto. Yliopistojen lisäksi verkostoon kuuluvat myös Teknologiateollisuus ry sekä Tekniikan Akateemiset ry (TEK).

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vastaavasti rahoitusta myös ammattikorkeakoulujen kyberturvallisuuden koulutusverkoston luomiseen. Tätä verkostoa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kuva: Mostphotos.