Robotti käsittelee seuraavan verinäytteesi

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu muutti vuoden lopulla uusiin tiloihin Vantaan Vehkalaan Kehä III:n varrelle. Samalla otettiin käyttöön uusi Roche Diagnosticsin automatisoitu näytteiden käsittelylinjasto, joka on robotteineen maailmanlaajuisestikin ensimmäinen lajissaan.

Veripalvelun uusi laboratoriolaitteisto Roche Blood Safety Solutions (RBSS) -kokonaisratkaisu. joka sisältää nukleiinihappm (PCR) ja serologian analytiikan, jotka on liitetty näytteistykseen ja IT-järjestelmiin.

Laboratoriossa kaikki näytteiden tutkimiseen liittyvät laitteiston osat on vähintään kahdennettu tuotantovarmuuden lisäämiseksi.  Veripalvelun tulee voida toimittaa verivalmisteet sairaaloille kaikkina viikonpäivinä sekä normaali- että poikkeusoloissa.

’’Tarvitsimme luotettavasti toimivan ja tehokkaan analyysilaitteiston’’, perustelee Veripalvelun laboratoriojohtaja Jaana Mättö.

Rochen toimittama uusi laitteisto on maailmanlaajuisesti ensimmäinen täydellinen Roche Blood Safety Solutions (RBSS) kokonaisratkaisu sisältäen nukleiinihappo (PCR) ja serologian analytiikan, jotka on liitetty näytteenkäsittelyautomaatioon ja IT- ratkaisuun.

’’Uusi teknologinen ratkaisu on lisännyt automaatiota ja tuotantovarmuutta entisestään. Se on vähentänyt näyteputkien ja -telineiden käsin tehtävää siirtelyä, parantanut työergonomiaa ja auttanut kohdentamaan osaavien ammattilaistemme työtä olennaiseen’’, sanoo Veripalvelun  Mättö.

Veripalvelu on Suomen ainoa verikeskus, joka vastaa vuosittain lähes 200 000 verenluovutuksen seulonnasta. Sen laboratorioon saapuu päivittäin yli 2 000 näytettä 700−800 verenluovuttajasta. Veripalvelussa käsitellään vuosittain lähes miljoona näyteputkea.

’’Laitteistojen lisäksi Roche tarjoaa Veripalvelulle kattavan huolto- ja käyttötuen suomalaisin voimin, varmistaen näin tuotannon jatkuvuuden ja toimintavarmuuden’’, kertoo järjestelmät toimittaneen Roche Diagnosticsin myynti- ja markkinointijohtaja Jaana Mantere.

SPR:n Veripalvelussa tehdään myös koko Suomen äitiysneuvoloiden veriryhmänäytetutkimukset, kaikki elinsiirtojen ja kantasolusiirtojen kudossopivuustutkimukset sekä erilaisia sairaaloiden sopivan veren valintaan tarvitsemia tutkimuksia.

Järjestelmän asennus käynnistyi heinäkuussa 2022 ja käyttöönotto tapahtui lokakuun lopussa 2022.

Kuvat: Roche ja Veripalvelu