Pyörille nostetut akkupaketit laajentavat energiaverkkoja

Sähköajoneuvojen latausalustoja operoiva Virta on saanut 85 miljoonan euron kasvurahoituksen, jonka avulla yritys aikoo kasvattaa edelleen rooliaan energiajoustomarkkinoilla ja vauhdittaa latausalustansa myyntiä erityisesti Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.  Pääosasijoittajien ja energiayhtiöiden lisäksi mukana on Business Finlandin innovaatiorahasto.

Uudenlaiset sähköajoneuvot ovat käytännössä isoja pyörillä kulkevia akkuja ja tämän akkukapasiteetin liittäminen energiajärjestelmään ja lataustapahtumien reaaliaikainen mukauttaminen (kysyntäjousto) nähdään suurena mahdollisuutena suuriin säästöihin. Samalla kun energiajärjestelmän huoltovarmuus paranee ja sähkön kustannukset kuluttajalle saadaan laskemaan.

Toimitusjohtaja Jussi Palola. Virta

Suomalaisen Virran kehittämää latausalustaa käyttää jo yli 1000 yritystä, jotka ylläpitävät sähköautojen latausasemaverkostoja ja -palveluita 35 maassa. Yhdessä nämä latausverkko-operaattorit muodostavat yhden Euroopan suurimmista julkisista verkostoista, joka roaming-vierailut mukaan lukien mahdollistaa yli 350 000 latauspisteen käytön.

”Latausalusta on maailmanlaajuisia latauspalveluja rakentaville yrityksille liiketoiminnan peruskivi. Vahvan rahoitusasemamme ansiosta pystymme turvaamaan kumppaneillemme parhaat kasvumahdollisuudet pitkälle tulevaisuuteen”, sanoo Liikennevirta Oy:n toimitusjohtaja Jussi Palola.

Virta ja sähköautojen latausala astuvat vihreän hyperkasvun aikakauteen Virran kasvu on ylittänyt toimialan keskiarvon, ja vuonna 2022 Virta-konsernin vuosittainen liikevaihto kasvoi 112 prosenttia 39 miljoonaan euroon (alustavat luvut).  Tuoreen rahoituksen avulla Virta pyrkii kasvattamaan alustansa kautta tehtävien lataustapahtumien määrän yli viisinkertaiseksi Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella vuoteen 2025 mennessä.

Uusi kasvurahoitus koostuu 65 miljoonan euron pääomasijoituksista Virran nykyisiltä sijoittajilta, etunenässä pääomasijoitusyhtiö Jolt Capital. Muita merkittäviä investoreita ovat E.ONin tukema Future Energy Ventures, Helen Ventures, Vertex Growth Fund, Suomen Teollisuussijoitus, Lahti Energia, Vantaan Energia ja Kotkan Energia.  Lisäksi 20 miljoonaa euroa tulee Suomen valtion innovaatiosijoitusrahastolta Business Finlandilta, joka pitää Virtaa maailmanlaajuisena edelläkävijänä uusien energiateknologioiden kehittämisessä.

”Virralla on tällä hetkellä yksi alan parhaista alustapatenttien portfolioista, joka keskittyy energiateknologioihin, kuten ajoneuvojen verkkoon kytkemiseen (V2G), autonomisiin ajoneuvojen latauksiin ja monimutkaisten miljardiluokan verkkotoimintojen operointiin. Uuden rahoituksen myötä olemme nyt valmiita ottamaan globaalisti johtoasemaa kaupallisen tason käytännön ratkaisuiden tarjoamisessa sähköajoneuvojen kytkemiseen olennaiseksi osaksi energiajoustomarkkinoita”, painottaa Virran Palola.

Kuvat: Virta (Liikennevirta Oy).