Suomesta vuosittain parikymmentä läpimurtoinnovaatiota

Kotimaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista syntyy Euroopan investointipankin selvityksen mukaan noin 20 läpimurtoinnovaatioihin perustuvaa deep tech -yritystä vuodessa. Määrä voitaisiin uuden selvityksen mukaan vähintään kaksinkertaistaa poistamalla kaupallistamisen rahoituskapeikkoja ja tukipalveluita.

Tehdyn analyysin mukaan Suomen teknologiansiirtoekosysteemissä on kuusi keskeistä puutetta, jotka haittaavat tutkimustulosten kaupallistamista erityisesti startupeissa. ’’Keskeisimmiksi puutteiksi tunnistettiin aihioiden tunnistaminen ja seulonta, aihioiden konseptointi, kokeneiden kaupallistajien sitouttaminen, riskirahoituksen jatkuvuus, vähäinen siemenrahoituksen määrä sekä kaupallistamisprojekteihin liittyvän datan saatavuus’’, kertoo Business Finlandin asiantuntija Jaana Rantanen.

Business Finlandin toimeksiannosta Euroopan investointipankin Advisory Hub analysoi suomalaisyliopistojen ja tutkimuslaitosten teknologiansiirron vaikuttavuutta. Lisäksi tehtiin suosituksia siitä, miten tutkimuksesta voitaisiin synnyttää nykyistä enemmän startup-yrityksiä ja uutta liiketoimintaa. Raportin mukaan tutkimuslähtöisten startupien määrä voitaisiin vähintään kaksinkertaistaa, jos toimintaan investoitaisiin noin 100–200 miljoonaa euroa viiden vuoden aikana.

Investoinnit voitaisiin kohdistaa esimerkiksi ideoiden seulonnan lisäämiseen, tutkimustulosten kaupallistamisen valmisteluun, alkuvaiheen rahastotoimintaan sekä tutkimuslähtöisten startupien neuvontapalveluihin. ’’Havaintojen pohjalta muodostetut toimenpiteet ja niiden vaikutukset tukevat hyvin Parlamentaarisen TKI-työryhmän monivuotisen rahoitussuunnitelman linjauksia ja TK-rahoituslain tavoitteita’’, toteaa johtava asiantuntija Harri Länsipuro työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Toimeksianto tehtiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Tesin ja Business Finland Venture Capital Oy:n kanssa.

Lisää: Business Finland Technology Transfer Initiative -selvitys (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Business Finland