Selvitys: Teknologiaa kyllä, hoivarobotteja ei

Suomalaisista 64 prosenttia uskoo Solitan tekemässä selvityksessä , että teknologian hyödyntäminen vahvistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Sen sijaan hoivarobotit herättävät epäilyksiä: vain joka neljäs suomalainen (27 %) antaisi robotin toimia seuralaisena omalle sukulaiselleen.

Robotteja hyödynnetään jo maailmalla ihmisten hoivaamiseen, mutta suomalaisia tällaiset hoivarobotit, kuten robottihylkeet tai -nuket, vielä arveluttavat. Vain 27 prosenttia tutkimukseen vastanneista suomalaisista on sitä mieltä, että hoivarobotti voisi toimia ikäihmisen ystävänä tai seuralaisena.

Kuvituskuva: Jyväskylän yliopisto

Suomalaisista neljännes, 25 prosenttia, antaisi hoivarobotin hoitaa lähiomaistaan. Ilmiö on monelle vielä uusi ja tuntematon: 20 prosenttia vastaajista ei osannut kertoa kantaansa asiaan. Myönteisimmin hoivarobotteihin suhtautuivat 18–34-vuotiaat suomalaiset, selkeästi kielteisimmin yli 65-vuotiaat.

”Tulokset kertovat selvää kieltä siitä, että suomalaiset arvostavat hoivasuhteissa ihmiskontakteja.”, Solitan Health-yksikön johtaja Risto Kaikkonen kertoo.

Järkevä terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehittäminen tähtääkin hänen mukaansa juuri siihen, että teknologiaa hyödynnetään siten, että se vapauttaa resursseja ihmishoivaan siellä, missä teknologia ei voi korvata ihmistä ja toisaalta auttaa nopeuttamaan työtä, jonka kone tekee ihmistä tarkemmin ja nopeammin

Selvimmin suomalaiset uskovat tietoverkkojen ja tietokantojen voimaan. Selvityksen mukaan useampi kuin joka toinen suomalainen, 59 prosenttia, on valmis luovuttamaan omia terveystietojaan terveydenhuollon viranomaisille yhteisten palveluiden kehittämiseen.

Tiedot selviävät teknologia-, data- ja designyhtiö Solitan IRO Researchilla teettämästä Digitaalisuus ja hyvinvointi -tutkimuksesta.  Tuhat suomalaista -tutkimus toteutettiin huhtikuun 2023 lopulla. Etenkin nuoret ikäluokat kokevat digitaalisten palveluiden sujuvoittavan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Eniten huolta kokevat yli 65-vuotiaat suomalaiset. 18–24 -vuotiaista 60 prosenttia kokee sosiaali- ja terveydenhuollon digitaaliset palvelut sujuvaksi, kun yli 65-vuotiaista niin kokee vain 29 prosenttia.

Lisää: Aiemmat hoivarobotteja käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Tekes/Business Finland