Täällä on Suomen parhaimmat ja huonoimmat digiyhteydet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on selvittänyt kiinteiden ja langattomien digiyhteyksien saatavuutta eri kunnissa. Niistä 28 saivat vähintään 4,5 tähteä täydestä viidestä, mutta osa sai vain 2,5 tähteä. Lisäksi alle kahteen tähteen jäi kaikkiaan  56 kuntaa. Mukana on kartta ja listaus digiyhteyksien jakautumisesta eri puolilla Suomea.

Traficomin laajakaistaluokituksessa tarkastellaan kunnittain kiinteän nettiyhteyden saatavuutta sekä mobiiliverkkojen kattavuutta. Korkeampia tähtiluokkia saivat asukasmäärältään suuremmat kunnat, koska niin kiinteät kuin mobiilit verkot rakentuvat sinne, missä käyttäjiä on eniten.

Suomen kuntien välillä on edelleen paljon eroa siinä, minkälaiset edellytykset niissä on ottaa käyttöön erilaisia digitaalisia ratkaisuja infrastruktuurin puolesta. Monille kuluttajille voi hyvin toimivat verkkoyhteydet olla entistä merkittävämpi tekijä asuinpaikkaa valitessa. Niitä tarvitaan etätyöiden lisäksi maatilatoiminnan digitalisoinnin tai etäharrastamisen takia.

Traficom on laskenut selvityksessään kullekin suomalaiselle kunnalle tähtiluokituksen sen mukaan, kuinka kehittyneet kunnan kiinteät ja matkaviestinverkon yhteydet ovat. Parhaimmat viisi tähteä saivat pienistä kunnista Kauniainen, Maarianhamina, Pietarsaari ja Raisio kun taas asukasmääriltään suurista kaupungeista 4,5 tähteen ylsivät Espoo, Helsinki, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Vähintään 4,5 tähteä sai yhteensä 28 kuntaa.

Kaikkiaan Tilastokeskuksen määrittelemiä kuntaryhmiä tarkastellessa voidaan todeta, että kaupunkimaiset kunnat pärjäsivät luokituksessa hyvin, ne saivat keskimäärin neljä tähteä. Taajaan asutut kunnat ylsivät keskimäärin kolmeen tähteen, kun taas maaseutumaiset kunnat saivat 2,5 tähteä.

”Verkot siis rakentuvat pitkälti sinne, missä on eniten asutusta. Kuntien keskinäisten eroavuuksien lisäksi kunnissa voi myös sisäisesti olla merkittäviäkin eroja verkkosaatavuudessa esimerkiksi tiiviisti rakennettujen keskustojen ja harvemmin asuttujen lähiöiden välillä”, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Joonas Sotaniemi.

Tähtien kokonaismäärä kuvaa kunnan digitaalisen infran tilannetta, mikä taas luo pohjan digitaalisten palvelujen käytölle. Eri kokoisilla asuinalueilla on pieniä eroja siinä, kuinka paljon erilaisia palveluja nettiyhteydellä käytetään. Yli 50 000 asukkaan kunnissa yli puolet on soittanut internetpuheluita ja katsonut tv-sarjoja tai elokuvia netistä, kun taas pienemmissä kunnissa alle puolet oli soittanut internetpuheluita ja maalaiskunnissa alle puolet oli katsonut tv-sarjoja tai elokuvia. Suurimmissa kunnissa 44 prosenttia tarvitsee kodin nettiyhteyttä töiden tekemiseen, kun alle 50 000 asukkaan kunnissa osuus on vain 37 prosenttia ja maalaiskunnissa 41 prosenttia.

Suomi eroaa muista maista myös mobiiliverkon ja kiinteän verkon käytön suhteen Kuluttajatutkimuksen mukaan yli 50 000 asukkaan kunnissa selkeällä enemmistöllä asukkaista on kotona käytössään sekä kiinteä nettiyhteys että mobiilinettiyhteys. Tätä pienemmissä kunnissa kotitalouksien niukalla enemmistöllä on käytössä pelkästään mobiiliyhteys joko puhelimesta jaettuna tai 4G-/5G-modeemilla.

Tähtimäärän laskennassa on käytetty hyödyksi kiinteän verkon latausnopeudeltaan 30, 100 ja 1000 megan yhteyksien saatavuutta eli sitä prosenttiosuutta kunnan kotitalouksista, johon kyseisen nopeuksinen kiinteä netti oli viime vuoden lopussa saatavilla. Matkaviestinverkon osalta huomioidaan latausnopeudeltaan 100 ja 300 megan verkon kotitalouskattavuus sekä 100 megan verkon tiekattavuus. Matkaviestinverkon latausnopeus vastaa maksiminopeutta ideaaliolosuhteissa.

Kiinteän verkon saatavuustiedot ja mobiiliverkon kattavuustiedot perustuvat Traficomin teleyrityksiltä keräämiin tietoihin. Nämä tiedot kuvastavat vuoden 2022 loppua. Lisäksi tiedot palveluiden käytöstä eri alueilla puolestaan perustuvat Traficomin syksyllä 2022 teettämään kuluttajatutkimukseen, jonka toteutti IROResearch Oy. Tässä tutkimuksessa haastateltiin 2 000 vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Tietojen julkaisun lisäksi niitä hyödynnetään myös Traficomin ohjaus- ja valvontatyössä.

Lisää: Traficomin kiinteän verkon laajakaistasaatavuus (LINKKI), matkaviestinverkon laajakaistapalvelun kattavuus (LINKKI) ja eri kuntien saamat tähtimäärät excel-taulukkona (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock