Mikkeliin syntymässä pienkoneiden akkutehdas ja tuotantoklusteri

Sähkömoottorikelkan kehittänyt Aurora Powertrains on perustamassa Mikkeliin tehtaan akkupakettien ja uusien sähkökelkkojen kokoamiseen. Yrityksen tuotekehitys- ja testaustoiminnot pysyvät silti yhtiön mukaan edelleen Rovaniemellä. Mikkelissä on syntymässä myös laajempi teollinen tuotantoklusteri.

Klusterin tuotantotavoitteet vuosille 2023-2026.

Aurona Powertrainsin tehtaan sijoittamispäätös on jatkoa sähkömoottoriveneitä valmistavan Valkama Watercrafts Oy:n tehtaalle Mikkelissä Tuskun alueella ja samalla ratkaisu vahvistaa myös alueen sähköisen liikkumisen klusteria. Aurora Powertrains ja Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki sopivat tehtaan aloittamisesta Mikkeliin.

Rovaniemeläisen Aurora Powertrainsin kehittämän eSled-kelkan akusto on modulaarinen, vesitiivis ja energiatiheydeltään kärkeä. Akusto soveltuu uuden lämmönhallintajärjestelmän ansiosta myös muihin vaativiin olosuhteisiin ja siten erilaisten sähkökäyttöisten pienkoneiden ja kulkuvälineiden voimanlähteeksi.

Samalla on syntymässä uudenlainen tuotantoklusteri,jonka arvioidut työllistävyysvaikutukset ovat alkuun kymmeniä henkilötyövuosia ja myöhemmin yli sata henkilötyövuotta.  ’’Asetelma on varsin hyvä, kun toiminnan sydän eli akustotuotanto saadaan käynnistymään Mikkelissä’’, sanoo Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki.

Uuden klusterin tavoitteena on  rakentaa kokonaisvaltainen tuotanto- ja loppukäyttäjäketju sähköiseen liikkumiseen yksityisille kuluttajille ja yritykselle, edelleen monipuolistaa yritysten osaamista ja tuoteportfoliota sekä koota lisää yrityksiä osaksi osaamiskeskittymään. Valmistelussa on esimerkiksi latauslaitteiden kokoonpanon käynnistämiseksi.

”Uskomme Mikkeliin syntyvän sähköisen liikkumisen klusterin hyödyttävän niin aluetta, kuin siihen osallistuvia yrityksiä.”, sanoo muös Aurora Powertrainsin toimitusjohtaja Matti Autioniemi. Klusteri pyrkii myös yhteistyöhön paikallisten alihankkijoiden ja tutkimus- ja tuotekehityskorkeakoulujen kanssa sekä luo uusia työllistymismahdollisuuksia.

Kuva: Aurora Powertrains / UT