Suomeen tulossa reilusti tuulivoimaa – liikaakin?

Suomeen on tulossa tuulivoimaa jopa yli Suomen tämänhetkisen energiankulutuksen, jos kaikki esillä olleet suunnitelmat toteutuvat. Suomessa aiotaan kasvattaa tuotantoa maavoimaloiden lisäksi erityisesti merituulivoimaloiden kautta. Tuulivoimayhdistyksen (STY) toukokuussa tekemän katsauksen mukaan merituulivoimahankkeiden määrä on kasvanut kaksi ja puolikertaiseksi ja maatuulivoimahankkeiden määrä on kasvanut 17 prosentilla viime marraskuusta.

Tuulivoimalaprojektit.

Suomessa on tällä hetkellä vireillä yli 121 GW (121 415 MW) tuulivoimahankkeita, joista noin puolet on maalla ja puolet merellä. Maatuulivoimaa on tulossa yhä enemmän sisämaassa sijaitseviin kuntiin rannikkoseutujen lisäksi. Maatuulivoimahankkeiden yhteydessä on nähtävissä myös, että merkittävä määrä hankkeita on edennyt esiselvitysvaiheesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja kaavoitukseen, ja hankkeiden toteutumistodennäköisyys on kasvanut.

”Varovaisestikin laskettuna nyt suunnittelussa olevat hankkeet tuottaisivat sähköä vuodessa yli 450 TWh, joka ylittää Suomen tämän hetken kaiken energiankulutuksen’. toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Ala ei itsekkään usko kaikkien projektien toteutuvan. Hidastusta tuo myös viranomaistoimet. Tuulivoimahankkeen kaavoitus ja luvitus vievät Tuulivoimayhdistyksen mukaan nykyisin keskimäärin 5-7 vuotta, jonka jälkeen rakentaminen voi käynnistyä nopeastikin. Osa suunnitelluista hankkeista kuitenkin seisahtuu yhdistyksen mukaan pitkiksi ajoiksi ruuhkautuneiden viranomaisprosessien vuoksi.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen keväällä 2023 tekemän Gaia Consultingilta selvityksen mukaan tuolloin suunnitteilla ollut merituulivoimakapasiteetti (33 GW) voisi tuoda Suomelle arviolta 3,2 miljardin verohyödyt ja työllistää suomalaisia 148 000 henkilötyövuoden edestä. Kasvu edellyttää myös paljon uusia alan osaajia.

”Nyt on aika reagoida myös siihen, että meidän kotimainen osaamisemme ja alan koulutus ovat valmiudessa, jotta saamme kaiken hyödyn tulevista teollisuusinvestoinneista”, Tuulivoimayhdistyksen Mikkonen painottaa.

Lisää: Kooste suunnitteilla olevista tuulivoimahankkeista (LINKKI) ja tarkempi kartta Suomen tuulivoimaloista (LINKKI).

Kuvituskuva: Raine Laaksonen / Suomen tuulivoimayhdistys ry.