Yritykset varastoivat turhaan vanhoja tietokoneitaan – tietoturvariski?

Runsaan joka toisen yrityksen tai organisaation nurkissa lojuu vanhoja IT-laitteita kannettavista mikroista erilaisiin serverilaitteisiin. Silti vain neljäsosa on alan hallintaa tekevän 3StepIT-yrityksen selvityksen mukaan huolissaan laitteidensa tietoturvasta.

Käytöstä poistettuihin vanhoihin IT-laitteisiin voi silti sisältyä potentiaalinen tietoturvariski, jos niiden sisältämät liikesalaisuudet tai arkaluontoinen informaatio päätyisivät vääriin käsiin.  3stepIT:n tutkimukseen osallistuneiden IT-vastaavien mukaan hieman yli joka toisella (55 %) suomalaisyrityksellä ja organisaatiolla on ylimääräisiä, käytöstä poistettuja IT-laitteita ”nurkissa” tai ”laatikoissa” lojumassa.

”Tietovuoto voi aiheuttaa vakavia riskejä liiketoiminnan jatkuvuudelle vahingoittaen samalla yrityksen mainetta”, kertoo 3stepIT:n toimitusjohtaja Mika Enberg. Yritys kysyi suomalaisyritysten ja organisaatioiden IT-vastaavilta, mitä mieltä he ovat oman organisaationsa IT-laitteiden tietoturvasta ja kierrättämisestä.

Kaiken lisäksi vanhoilla IT-laitteilla on jälleenmyytynä myös rahallista arvoa ja niistä voisi olla uudelleenkäytettynä hyötyä esimerkiksi kouluissa. Laitteet sisältävät myös arvokkaita raaka-aineita ja muutenkin kierrättäminen on olennaista, joista vasta 40 prosenttia siitä kierrätetään.

Selvityksen mukaan eniten käytöstä poistettuja tarpeettomia IT-laitteita on keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa. Niitä on myös selvästi enemmän maaseutumaisten kuntien yrityksissä tai organisaatioissa (73 %), ja vähemmän kaupunkimaisissa kunnissa (43 %). Kuitenkin määrällisesti eniten vanhoja IT-laitteita lojuu yritysten nurkissa Helsinki-Uudellamaalla.

Julkisella sektorilla tietoturva-asiat huolestuttavat huomattavasti yrityksiä enemmän: 50 prosenttia julkisen sektorin organisaatiosta on huolestunut tietoturvastaan paljon tai jonkin verran, yrityksistä vastaavasti vain 21 prosenttia.

Tietoturvastaan huolestuneimpia ovat henkilöstömäärältään yli 250:n työntekijän organisaatiot verrattuna pienempiin alle 50 hengen organisaatioihin. Vajaa kaksi kolmesta (59 %) organisaatioista käyttää ulkopuolista kumppania IT-laitteidensa käytöstä poistamiseen ja kierrättämiseen.

Eniten ulkopuolista apua hyödyntävät julkisen sektorin organisaatiot (70 %). Tämän jälkeen teollisuusyritykset (59 %) ja vähiten kauppa ja muu palvelusektori (52 %). Mitä enemmän organisaatiossa on työntekijöitä, sitä useammin ulkopuolisia kumppaneita käytetään.

Taustaa: 3StepIT-yritykselle IT-laitteet ja tietoturva -aiheisen kyselytutkimuksen teki Kantar Public. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena 11.–18.5.2023. Mukana oli 100:n suomalaisyrityksen IT-asioista vastaavaa henkilöä.

Kuvituskuva: 3StepIT