Eurooppa lisää omaa mikropiirituotantoaan

Euroopan unionin parlamentti on hyväksynyt uuden sirusäädöksen, joka pyrkii turvaamaan Euroopan omatoimisen puolijohteiden saatavuuden lisäämällä sirutuotantoa ja varautumalla samalla Aasian tehtaiden tuotantohäiriöihin. Unionin omien toimien lisäksi esimerkiksi Saksa on antamassa jättituet Intelin uudelle tehtaalle Eurooppaan.

Uuden EU-lain avulla pyritään Euroopassa laajemminkin lisäämään investointeja sirujen tuotantoon muun muassa nopeutetuilla lupamenettelyillä. Lisäksi maittain mikropiiritehtaat voidaan asettaa korkeimpaan mahdolliseen asemaan. Lisäksi tuetaan pk-yrityksiä, ja erityisesti niiden sirusuunnittelua koskevaa työtä, innovointien vauhdittamiseksi. Neuvotteluissa varmistettiin, että puolijohdesektorin tki-toimintaan varataan 3,3 miljardia euroa, ja että osaajapulan ratkaisemiseksi perustetaan uusi osaamiskeskusten verkosto.

Euroopan komissio voi jatkossa arvioida puolijohteiden tarjontaan kohdistuvia riskejä EU:ssa. Jäsenmaat voivat tarvittaessa antaa komissiolle ennakkovaroituksen, ja kriisitilanteessa komissio voi muun muassa priorisoida valmistusta, joista on pulaa, tai tehdä yhteishankintoja jäsenmaiden puolesta.  Lisäksi parlamentti tuki kansainvälistä yhteistyötä strategisten kumppaneiden kanssa ja immateriaalioikeuksien suojaamista, jotta EU:n puolijohdesektorin kilpailuedut turvataan väärinkäytöksiltä.

Uusi EU-laki hyväksyttiin parlamentissa äänin 587-10 (38 tyhjää). Siitä on päästy neuvoston kanssa alustavaan yhteisymmärrykseen, ja kun myös jäsenmaita edustava EU:n neuvosto on hyväksynyt sen virallisesti, laki voi astua voimaan.

Taustaa: EU:n osuus maailman puolijohdetuotannosta on tällä hetkellä alle 10 prosenttia, jota pyritään nyt uuden lain ja panostusten kautta nostamaan 20 prosenttiin. Taustalla on korona-pandemian esille tuomat haavoittuvuusongelmat globaaleissa hankintaketjuissa, joista Euroopan pitkä sirupula oli yksi esimerkki. Sirujen puute on hidastanut EU:n talouden elpymistä lisäämällä teollisuuden kustannuksia ja kuluttajahintoja.

Kuvituskuva: Shutterstock