Kosketusohjattava korroosiomittari tunnistaa ongelmat

Puhdasilmaratkaisuihin keskittynyt ruotsalainen Camfil on kehittänyt AirImage-COR-valvontamittarin talojen sekä teollisuuden korroosiomittauksiin. Ongelma huomataan tyypillisesti usein vasta, kun se on jo päässyt tekemään tuhoja, joita voi olla vaikea korjata.

Camfilin uusi AirImage-COR seuraa ilmassa olevia syövyttäviä kaasuja ja ilmoittaa esimerkiksi milloin ilmansuodattimet on vaihdettava, jotta herkät laitteet pysyvät suojattuina. Reaaliaikaisesti etäyhteyden kautta toimiva laite mittaa korroosion lisäksi kohteen lämpötilaa, ilmankosteutta ja painetta. Mittarin tarjoaman reaaliaikaisen datan ansiosta korroosion kehitystä voidaan ennakoida ja näin pitää huolta yrityksen arvokkaasta omaisuudesta.

Erityisen alttiita korroosion aiheuttamille riskeille ovat teollisuudenalat, joiden toiminta vaatii massiivisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita, kuten tietokeskukset, jätevedenpuhdistamot, petrokemian jalostamot, uusiutuvan energian laitokset ja sähköautojen akkujen valmistajat. Korroosio tapahtuu luonnollisesti, kun metallit reagoivat ilmassa olevien molekyylitason epäpuhtauksien kanssa.

Teollisuudessa korroosio voi johtaa suunnittelemattomiin seisokkeihin, kalliisiin huoltoihin ja korjauksiin, tulojen menetykseen sekä lisääntyneisiin turvallisuusriskeihin. Korroosion vaikutus ulottuu myös laajemmalle. Esimerkiksi museoiden ja arkistojen kokoelmat ovat erittäin herkkiä korroosiosta syntyville happamille kaasuille. Kaasupitoisuudet tällaisissa rakennuksissa voivat olla alhaisia, mutta pitkäaikainen altistuminen voi johtaa kalliisiin restaurointeihin tai jopa peruuttamattomiin vaurioihin.

Korroosioriskin vähentämiseksi on kehitetty standardeja, kuten ANSI/ISA S71.04-2013, ympäristön korroosiotason luokittelemiseksi ja herkkien laitteiden ja prosessien suojaamiseksi. AirImage-COR anturit on testattu ISA-standardin mukaisesti.

Isolla kosketusnäytöllä varustetun Camfilin Airimage-COR tehosyöttö USB-C:n kautta, langallisina Ethernet- ja USB-liitännät sekä langattoman Wifi-, Bluetooth- ja GPRS-yhteensopivuus sekä muina liitäntöinä analogisen 4-20 mA- ja RS485-osuudet. PWA-ohjelman saa pöytäkoneille, tableteille ja mobiililaitteille. Ohjelmisto toimii selaimella.

Lisää: Camfil (LINKKI), AirImage-COR-mittari (LINKKI) ja Youtube-video korroosion vaikutuksista (LINKKI).