Robottiauto saa 6G-yhteydet liikennetietoihin

Suomi etenee nopeasti seuraavan sukupolven kännykkäyhteyksissä. Oulun yliopiston uusimmassa 6G Visible -projektissa yhdistyvät kehitteillä oleva 6G-kännykkätekniikat ja autonomiset autot. Yliopiston ja ilmatieteen laitoksen lisäksi sivutukea antavat monet suomalaisyritykset Dimecc-teknolofgiayhteisöstä oululaiseen kehittäjäyritys Elektrobittiin.

Uuden 6G Visible -projektin päätavoite on selvittää 6G-teknologian mahdollisuuksia ajoneuvojen itsenäisen ajamisen kehittämisessä ja itsenäisen ajamisen 6G-teknologialle asettamia vaatimuksia. Tutkimuksessa keskitytään tulevaisuuden autojen ohjelmistoratkaisuihin.

Oulun yliopiston elektroniikalla ryyditettyä testiautoa käytetään laajemminkin 6G Flagship -hankkeen projekteissa. Kuva: Oulun yliopisto.

”Tutkimuksessa pyrimme selvittämään laajennetun liikennetilannetiedon eri lähteiden yhdistämisen ja mahdollisimman tehokkaat tiedonsiirtotavat sekä tiedon jalostamisen autonomisen ajamisen mahdollistamiseksi’’, kertoo projektin vastuullinen johtaja, dosentti Kari Liukkunen Oulun yliopiston Empiirinen ohjelmistotuotanto ohjelmistoissa, järjestelmissä ja palveluissa -tutkimusyksiköstä (M3S).

Liukkosen mukaan tulevaisuuden autoissa ohjelmisto-, tietoliikenne- ja laskentaratkaisut ovat kriittisiä asioita. ’’Selvitämme esimerkiksi, miten ratkaisut ja ohjelmistoarkkitehtuuri voidaan testata niin virtuaalisissa kuin aidoissakin liikennetilanteissa”, taustoittaa Liukkunen.

Autojen laajennetulla liikennetilannetiedolla tarkoitetaan tietoja, jotka saadaan muualta ja yhdistetään auton omien anturien tuottamaan tietoon. Tätä jalostettua tietoa käytetään kuljettajan avustamiseen, joukkoliikenteen etäohjaukseen sekä täysin autonomisen ajamisen mahdollistamiseen.

”Tutkimusta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti suomalaisen auto- ja kuljetusvälinealan ohjelmistoja kehittävissä yrityksissä osaamisen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä”, sanoo M3S:n yliopistonlehtori Pertti Seppänen.

6G Visible -projektin tutkimuksen osapuolina ovat rahoitusosuuksillaan Oulun yliopisto ja Ilmatieteen laitos.

”Ilmatieteen laitos täydentää hankkeen tutkimusteemoja kehittämällä erityisesti autonomisille ajoneuvoille räätälöityjä tiesääpalveluja, osin perustuen säätutkapohjaisiin lähisääpalveluihin”, lisää Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Timo Sukuvaara. Laitoksen älyliikennesääpalveluiden testirata Sodankylässä sekä autonominen miniatuuriajoneuvo ovat hänen mukaansa keskeisiä työkaluja tutkimuksessa.

Hankkeen rahoitus tulee Business Finlandin 6G Bridge-ohjelmasta ja projekti kestää vappuun 2026 asti.  Yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana on teollisuuden DIMECC-tutkimusyhteisö sekä yritykset Remoted, Siili Auto, SpectacularAI, Sitowise ja Elektrobit.

Lisää: Oulun yliopiston M3S-tutkimusyksikkö (LINKKI) ja aiemmat Uusiteknologia.fi:n 6G-tutkimusta käsitelleet artikkelit (LINKKI).

Kuva: Oulun yliopisto