Mikroelektroniikan ja fotoniikan tutkinnolla lähes varma työpaikka

Kansainvälinen mikroelektroniikan ja fotoniikan yhteistutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijoille lähes varman työpaikan kertoo Jyväskylän yliopisto tiedotteessaan. Heidän fysiikan laitokselta Erasmus Mundus RADMEP (Radiation and its Effects on MicroElectronisc and Photonics Technologies) -ohjelmasta valmistuneista useimmat ovat saaneet työpaikan heti valmistumisen jälkeen. Kansainvälisistä opiskelijoistakin Euroopan lisäksi moni on kiinnostunut palaamaan takaisin Suomeen.

Mikroelektroniikan ja fotoniikan RADMEP-ohjelma on Euroopan unionin rahoittama Erasmus Mundus yhteistutkinto-ohjelma, joka toteutetaan neljän eri yliopiston yhteistyönä. Ohjelma tarjoaa erityisesti mikroelektroniikan ja fotoniikan opintoja, jotka EU on myös määritellyt tulevaisuuden mahdollistavaksi teknologiaksi. Suomessakin mikroelektroniikasta ja siruosaamisesta halutaan uutta kasvualuetta.

’’Pääpaino opinnoissa on säteilyn vaikutusten huomioiminen sovellettaessa näitä teknologioita erilaisissa säteily-ympäristöissä, kuten avaruudessa, ydinvoimaloissa ja hiukkaskiihdyttimillä’’, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkija ja ohjelman koordinaattori Arto Javanainen. .

Jyväskylässä opiskelijat opiskelevat elektroniikkaa, puolijohdemateriaalien fysiikkaa, ohjelmointia sekä ydinfysiikkaa oman valintansa mukaan. Kevätlukukauden opiskelijat jatkavat opintojaan Belgiassa Katholieke Universiteit Leuvenissa. Seuraavan syyslukukauden opiskelut jatkuvat Ranskassa joko Jean Monnet yliopistossa Saint Etiennessä tai Montpellierin yliopistossa riippuen opiskelijan valitsemasta erikoistumisalasta.

Erasmus Mundus RADMEP-ohjelman mikro-elektroniikan ja fotoniikan opiskelijoita ja korkeakoulujen henkilöstöä. Kuva: Jyväskylän yliopisto.

Lisäksi fotoniikkaan erikoistuvat opiskelijat jatkavat Saint Etiennen kaupungissa, kun taas mikroelektroniikasta kiinnostuneet muuttavat Ranskan Montpellieriin ja viimeinen kevätlukukausi on pyhitetty pro gradu -projekteille, minkä jälkeen opiskelijat valmistuvat.  Pro gradu -tutkielmat on tehty niin yrityksissä kuin korkeakoulujen laboratorioissa.

Ensimmäisen sisäänoton 11 opiskelijaa aloittivat opintonsa vuonna 2021 koronakaranteenissa ja koronarajoitusten aikana. Opiskelijat ovat olleet Jyväskylän yliopiston mukaan hyvin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja suurin osa heistä on jo löytänyt työpaikan heti valmistuttuaan. Melkein kaikki heistä ovat jääneet työskentelemään Eurooppaan niin teollisuuteen kuin korkeakouluihinkin, vaikka valitut opiskelijat ovatkin kotoisin pääsääntöisesti Euroopan ulkopuolelta.

’’Moni valmistunut opiskelija on myös osoittanut kiinnostusta palata Suomeen uransa aikana. Kokemus Jyväskylästä ja Suomesta on ollut positiivinen ja kylmään ilmastoonkin opiskelijat kertoivat tottuneensa ja jopa nauttineensa lumesta, iloitsee Jyväskylän yliopiston tutkija-koordinaattori Arto Javanainen. 

Taustaa RADMEP-ohjelma perustuu pitkäaikaiseen tutkimusyhteistyöhön järjestävien korkeakoulujen ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNin kanssa. Ohjelman suunnittelu alkoi vuonna 2019, ja myönteinen rahoituspäätös ohjelmalle saatiin vuonna 2020. RADMEP-ohjelman rahoitus jatkuu vuoteen 2026 asti.

Lisää: RADMEP-ohjelma (LINKKI)

Kuvituskuva: Jyväskylän yliopisto