Laivojen kulkua jäässä ja pimeässä helpotettiin satelliittipaikannuksella ja tekoälyllä

Koneoppiminen, infrapunakamerat ja satelliittipaikannus parantaisivat suomalaislaivojen liikkumista talven jääuomilla, kerrotaan juuri päättyneessä Enhance-tutkimusprojektissa.  Euroopan avaruusjärjestön rahoittamssa hankkeessa kohteina olivat Suomenlinnan lautta ja Kemin turistijäänmurtaja Sampo.

Merenkulku jääolosuhteissa ja pimeällä on laajemmin haastavaa, joten alue kiinnostaa erityisesti suomalaisia ja muita arktisen alueen toimijoita. Lisäksi hankkeen tuloksia voidaan tulevaisuuden hyödyntää itseohjautuvien laivojen liikenteessä.

Uusinta kamera- ja satelliittitekniikka testattiin Suomenlinnan lautan lisäksi Kemistä operoivassa turistijäänmurtaja Sampossa.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n rahoittamassa Enhance-projektissa Maanmittauslaitoksen ja Aalto-yliopiston tutkijat sekä startup-yritys Fleetrange selvittivät, voiko laivojen navigoinnin tukena hyödyntää tekoälyä, antureita ja satelliittipaikannusteknologiaa ja parantaa näiden avulla laivojen tilannetietoisuutta.

Tutkijat testasivat esimerkiksi tekoälyyn perustuvaa merijään ominaisuuksien havaitsemista ja tunnistamista. Tämä toteutettiin näkyvän (RGB) valon ja infrapuna-alueen (IR) kameroilla, joiden lisäksi käytettiin satelliittipaikannusta. Infrapunakameran avulla miehistö pystyy selvityksen mukaan  saamaan paremman näkyvyyden pimeässä myös kovassa lumisateessa.

Laivoihin asennettavilla laitteilla voitaisiin lisäksi kerätä ajantasaista tietoa paikallisesta merisäästä ja jääolosuhteista. Laivojen keräämää dataa voidaan hyödyntää myös koneoppimisen tukena ja kehittää sen avulla alusten itseohjautuvuutta jääolosuhteissa.  ’

”Tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisää tutkimus- ja kehitystyötä ennen kuin täysin itsenäiset tekoälyä hyödyntävät alukset seilaavat merillä’’, kertoo vanhempi tutkija Mika Saajasto Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Tekoälyn hyödyntämistä jääolosuhteiden tilannetietoisuuden parantamisessa on tutkittu maailmassa vasta vähän. Erityisesti talvisaikaan tehtyjä merellisiä havaintoja tarvitaan vielä paljon lisää tekoälymenetelmien kehittämiseksi.

Aloituskuva: Esimerkki Enhance-projektissa kehitetyn koneoppimiskoodin tunnistamasta jääuomasta.