Kvanttiantureita lääketieteen, liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin

Bosch aikoo seuraavien kahden vuoden aikana kehittää kvanttiteknologian avulla antureita  lääketieteen ja liikenteen aloille. Tulevaisuudessa niiden avulla voidaan tallentaa esimerkiksi hermoimpulsseja tekoraajojen ohjaamiseen ja näin parantaa potilaiden elämänlaatua. Myös teollisuuden anturisovellukset ovat entistä lähempänä.

 

Kavnttiantureiden fyysisen koon suhteen saksalainen teknologiatalo Bosch kertoo olevansa edelläkävijä: yhtiön anturiprototyyppi on mittaustarkkuutensa puolesta tällä hetkellä markkinoiden pienin eli kännykän kokoinen. Pieni koko tuo merkittäviä etuja. Ne ovat myös helposti siirrettäviä, halvempia valmistaa ja siten skaalautuvampia.

Silti tavoitteet ovat vieläkin pienemmässä koossa.  ”Tavoitteenamme on kehittää kvanttiantureista niin pieniä, että ne voidaan integroida mikrosiruihin”, kertoo Katrin Kobe. Hän vastaa anturien kaupallistamisesta Boschin omistamassa Quantum Sensing startup-yrityksessä.

Uudet kvanttianturit voivat tulevaisuudessa auttaa pelastamaan ihmishenkiä. Ne esimerkiksi mittaavat sydämen luonnollista magneettikenttää ja mahdollistavat yksinkertaiset mittaukset pitkällä aikavälillä. Siten ne voivat tuottaa paljon enemmän dataa kuin nykyinen elektrokardiografia (EKG).

Lääketieteen lisäksi kvanttiantureita voitaisiin hyödyntää myös liikenteessä, kuten vaikkapa navigoinnissa.  Esimerkiksi normaali satelliittipaikannusjärjestelmä (GPS) on altis häiriöille, kun taas kvanttiantureihin ulkopuoliset tekijät eivät vaikuta, koska niiden toiminta perustuu maapallon muuttumattoman magneettikentän mittaamiseen.

Tulevaisuudessa kvanttianturien avulla voitaisiin Boschin tiedotteen mukaan esimerkiksi mitata sähkövirran magneettikenttä tarkasti ja siten määritellä akun täsmällinen varaustaso. Näin jäljellä oleva käyttösäde voitaisiin määritellä entistä luotettavammin ja matkat suunnitella tehokkaammin.

Lisää: Boschin kvanttianturitutkimus, tiedote (LINKKI).

Kuva: Bosch