Nykyrahan rinnalle suunnitellaan digieuroja

Euroopan keskuspankissa jatketaan edelleen selvityksiä siitä, miten euroalueelle voitaisiin ottaa tarvittaessa käyttöön digiversio nykyisestä eurosta.  Muutos vaatii keskuspankin mukaan vielä lisää selvityksiä ennen kuin voidaan edes päättää digieuron laskemisesta markkinoille. Siinäkin tilanteessa digieuro olisi maksuvälineenä nykyisten paperirahojen ja kolikoiden rinnalla.

Lähivuosina on Euroopan keskuspankin mukaan tarkoitus saada valmiiksi tarvittavat säännöt ja valita palveluntarjoajia, jotka voisivat auttaa järjestelyissä. Vaaditaan silti vielä paljon työtä, ennen kuin voidaan päättää, kannattaako euroalueella todella laskea liikkeeseen digitaalinen euro.

Euroopan unionissa vasta valmistellaan tarvittavaa lainsäädäntöä, ja EKP (European Central Bank) ottaa suunnittelussa huomioon lainsäätäjien näkemykset. Silti digieuron perusteita on selvitetty vuoden 2021 lokakuulta lähtien ja digieurosta on myös julkaistu  raportti, jossa listataan käyttäjien tarpeita digieurolta.

Seuraavaksi pyritään saamaan aikaan tarvittava säännöstö ja etsitään palveluntarjoajia kehittämään toteutusmahdollisuuksia. Järjestelyjä halutaan päästä testaamaan, jotta ne saataisiin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja eurojärjestelmän vaatimuksia. Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde muistuttaa, että yhteisen rahan halutaan pysyvän ajanmukaisena. Kaikki sähköiset maksut voisi hoitaa euroalueella samalla tavalla, ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Digieurojen takajana olisi myös edelleen Euroopan keskuspankki ja niillä voisi maksaa samalla tavalla kaikkialla euroalueella.  Maksutiedot pyrittäisiin suojaamaan myös erittäin hyvin. Ja uusi digieuro oli niille jotka hoitavat mieluiten maksunsa sähköisesti, mutta maksaa voisi edelleen myös perinteisillä euroseteleillä ja ‑kolikoilla.

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta, jonka johdolla valmisteluja on tehty, korostaa valinnanvapauden merkitystä euroalueella.  Silti yhä useammat haluavat hoitaa maksunsa sähköisesti, joten eurosta olisi mielekästä luoda myös sähköinen versio. Kun maksujärjestelyjen taustalla olisivat eurooppalaiset viranomaiset, maksaminen sujuisi varmemmin.

Maksutietojen halutaan pysyvän tulevaisuuden digieuroissakin mahdollisuuksien mukaan salassa. Eurojärjestelmässäkään ei voisi tutustua yksittäisten käyttäjien tietoihin eikä seurata heidän maksutottumuksiaan.  Ilman verkkoyhteyttä maksettaessa maksut jäisivät periaatteessakin vain maksajan ja maksun saajan tietoon, viestii keskuspankki tulevaisuuden vaatimuksiaan digieurolta.

Digitaalisia euroja olisi tarkoitus voida käyttää oman pankin tai muun palveluntarjoajan sovelluksessa tai verkkopalvelussa, tai niitä voisi tallettaa maksukortille esimerkiksi postissa.  Myös eurojärjestelmä voisi kehittää tarkoitukseen sopivan sovelluksen.

Sähköisiä euroja voisi tarvittaessa muuttaa myös perinteisiksi euroseteleiksi ja ‑kolikoiksi automaatilla, ja päinvastoin. Käytön haluttaisiin olevan taloudellisesti kannattavaa myös palveluntarjoajille, ja kaupoilta perittävät palvelumaksut pystyttäisiin silti pitämään kohtuullisina. Ja eri keskuspankit vastaisivat omien taustajärjestelyjensä kustannuksista.

Suomen Pankki haluaa edistää digimaksutapoja

Eurooppalaisen maksamisen kentällä ajankohtaisin hanke on digitaalinen euro, jota suunnitellaan maksuvälineeksi käteisen rinnalle. Digitaalinen euro vahvistaisi Euroopan strategista riippumattomuutta päivittäismaksamisessa ja edistäisi kilpailua euroalueella. Sen jakelu tapahtuisi pankkien ja maksulaitosten kautta.

”Digieuron käyttöönotto antaisi kuluttajille mahdollisuuden maksaa keskuspankkirahalla kaikkialla, missä sähköinen maksaminen on mahdollista. Käytännössä kuluttajat voisivat tehdä maksutapahtumia samantapaisilla välineillä kuin nykyisiä sähköisiä maksuja”, sanoo Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki.

Toisena digitaaliseen maksamiseen liittyvänä hankkeena Suomen Pankki koordinoi maksuneuvoston käynnistämän suomalaisen, eurooppalaisittain yhteensopivan pikamaksuratkaisun syntymistä. Tilisiirtopohjaisen pikamaksamisen kehittäminen lisää sekä vähittäismaksamisen kilpailua että toimintavarmuutta ja tarjoaa uuden, kaikille yhtäläisin ehdoin ja periaattein toimivan maksutavan.

”Suomen Pankin tavoitteena on saada yleisesti käytettävien maksutapojen joukkoon myös maksukorteista riippumaton mobiili pikamaksuratkaisu”, Välimäki toteaa. Suomen Pankin tehtävänä on huolehtia maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta

Lisää: Euroopan keskuspankki EKP/ECB:n selvitysraportti ”’A stocktake on the digital euro”, 18.10.2023  (LINKKI, pdf)

Kuva: Suomen Pankki.