Nokia leikkaa ja suoraviivaistaa – jatkaa silti panostuksia tutkimukseen

Nokia kiihdyttää strategiansa toimeenpanoa, yksinkertaistaa toimintamalliaan ja ryhtyy toimenpiteisiin kannattavuuden varmistamiseksi. Myynti siirtyy osaksi liiketoimintaryhmiä ja samalla yritys leikkaa kulujaan 800-1200 miljoonaa euroa kolmessa vuodessa sekä irtisanoo väkeään. Pitkän aikavälin tutkimukseen panostetaan silti edelleen yrityksen Bell Labsin kautta. Yhtiön liikevaihto laski kolmannelta neljännekseltä  20 prosenttia vajaaseen viiteen miljardiin euroon ja voitto 299 miljoonaan euroon. 

Nokia kertoi tänään tulosjulkistuksen yhteydessä uusista strategisista ja operatiivisista muutoksista sekä suunnitelmistaan alentaa kulurakennettaan. Nokia aikoo tehdä eri liiketoimintaryhmistään entistäkin itsenäisempiä. Nokia perusti vuonna 2021 jo neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää. Muutoksen myötä liiketoimintaryhmät voivat aiempaa paremmin tarttua mahdollisuuksiin, joita ne näkevät omilla markkinoillaan niin olemassa olevien kuin uusien asiakkaiden parissa. Ne voivat olla yrityksen mukaan myös ketterämmin laajentaa toimintaansa, rakentaa kumppanuuksia, ottaa käyttöön uusia liiketoimintamalleja sekä investoida teknologiajohtajuuteen.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Tavoitteena on yrityksen mukaan auttaa yhtiötä kasvamaan pidemmällä aikavälillä ja navigoimaan läpi epävarman markkinatilanteen. Samalla yritys panostaa erityisesti ohjelmistopohjaisiin verkkoratkaisuihin. ”Pilvilaskentaan ja tekoälyyn liittyviä suuria odotuksia ei pystytä lunastamaan ilman laajoja investointeja tietoliikenneverkkoihin, joilta vaaditaan jatkossa yhä edistyneempiä ominaisuuksia’’, toteaa julkistuksen yhteydessä Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

Ja koska emme voi olla hänen mukaansa varmoja markkinakäänteen aikataulusta, yhtiö ryhtyy nyt toimenpiteisiin vahvistaakseen asemiaan. Sama on tienä varmaan myös eilen heikon tuloksensa julkistanut ruotsalaiskilpailija Ericssonilla, jota erityisesti yhdysvaltalaisten teleoperaattoreiden mobiiliverkkojen investointipäätösten viipyily haittaa kovalla kädellä Nokian tavoin.

Nokia aikoo keventää myös konsernitoimintojaan. Jatkossa ne keskittyvät konsernitason yhteisiin strategisiin suuntaviivoihin ja tehtäviin, esimerkiksi talous- ja lakiasioissa sekä liiketoimintaportfolion osalta. Yhtiö jatkaa kuitenkin panostuksia pitkän aikavälin tutkimukseen Nokia Bell Labsin kautta vaikka heinä-syyskuussa tutkimuspanostukset laskivatkin seitsemän prosenttia alle miljardiin euroon.

Muuta yhtiötä koskevilla leikkauksilla yhtiö aikoo turvata yhtiön teknologiajohtajuuden sekä riittävät resurssit tutkimus- ja kehitystyöhön. Yhtiö pyrkii saavuttamaan vuositasolla 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt vuoden 2026 loppuun mennessä vuoteen 2023 verrattuna. Nämä on laskettu ilman inflaation vaikutusta ja olettaen, että henkilöstön tulosperusteisesti muuttuva palkan osa olisi tavoitetasolla vuonna 2023 ja 2026.

Käytännössä leikkaukset tarkoittavat 10–15 prosentin vähennystä henkilöstökuluissa. Järjestelyn odotetaan johtavan 72 000–77 000 työntekijän organisaatioon nykyisen 86 000 työntekijän sijaan. Ja leikkaukset koskevat myös Suomea. Määräksi on julkisuudessa ilmoitettu 447 ja kohteeksi kaikki muut paitsi Oulun tukiasematehdas ja yrityksen tuotekehitystoiminnot. Lopullinen kustannussäästöohjelman laajuus riippuu markkinoiden kehityksestä. Ja  saavutettavien nettokustannussäästöjen lopullinen määrä myös inflaatiosta.

Nokia pyrkii toimeenpanemaan säästöohjelmansa nopeasti ja saavuttamaan vähintään 400 miljoonan euron säästöt vuonna 2024 ja lisäksi 300 miljoonan euron säästöt vuonna 2025. Säästöt kohdistuvat pääasiallisesti matkapuhelinverkot- sekä pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmiin sekä konsernitason toimintoihin. Uudelleenjärjestelyiden yhteydessä julkaistun kolmannen vuosineljänneksen tuloksen osalta  kannattavuus pysyi Lundmarkin mukaan kohtuullisella tasolla, vaikka heikentynyt markkinatilanne vaikuttikin liikevaihtoomme.

Nokia ennakoi edelleen koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 23,2–24,6 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin 11,5–13,0 prosenttia olettaen, että Teknologia-liiketoimintaryhmän käynnissä olevat lisenssien uusimisprosessit saadaan päätökseen.  Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 2o prosenttia 4,9 miljardiin euroon ja tulos puolittui 299 miljoonaan euroon. Voitosta heinä-syyskuussa 2023 tuli kännykkäverkoista 99 miljoonaa ja teknologia-lisensoinnista 181 miljoonaa euroa. Muista verkkomyynneistä syntyi heinä-syyskuussa tulosta 171 miljoonaa euroa.

”Olemme viimeiset kolme vuotta investoineet voimakkaasti teknologiajohtajuutemme vahvistamiseen. Tämän ansiosta meillä on nyt vankka perusta, joka auttaa meitä heikossa markkinatilanteessa”, Lundmark taustoitti yrityksen voimaa teknologiaosaajana. ”Uskomme edelleen, että markkinat tarjoavat meille merkittäviä mahdollisuuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä”, Lundmark lupaa.

Nokia julkaisee vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden katsauksensa 25.1.2024.

Lisää: Nokian osavuosikatsaus 7-9/23 ja 1-9/2023  (LINKKI) ja Ericssonin osavuosikatsaus 17.10.2023 (LINKKI).

Päivitetty