Sähköautojen akkumyynti kasvaa – raaka-aineiden hinnat laskussa

Sähköautojen myynti erityisesti Kiinassa kasvaa nopeasti Kanadan ja Yhdysvaltain lisäksi. Samalla akkujen toimitukset kasvavat, kertoo Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportti. Suomalaisittain nikkelisulfaatin markkinahinnan lasku rokottaa  Terrafamen liikevaihtoa ja tulosta. Ja  akkukemikaalitehtaalla elokuun alkuun jatkunut seisokki laski myös tuotantomääriä ja liikevaihtoa.

Suomen valtion pääosin omistaman Terrafamen akkukemikaaliliiketoiminnan liikevaihto laski tammi-elokuun välillä 126,3 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavaan 136,5 miljoonaan eurosta. Samaan aikaan sekä sähköautojen ja akkujen myynti jatkui maailmalla kiivaana.

Terrafamen julkistaman markkinatutkimuslaitos Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportin mukaan maailmalla myytiin sähköautoa tammi−elokuussa 2023 yhteensä noin 8,2 (5,9) miljoonaa, mikä on noin 39 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Rho Motionin mukaan sähköajoneuvojen globaalin myynnin arvioidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2023. Myynnin odotetaan kasvavan 32 prosenttia 13,8 miljoonaan autoon. Vuonna 2022 sähköautoja myytiin yhteensä 10,5 miljoonaa kappaletta.

Nikkeli on yksi litiumakkujen pääraaka-aineista. Lähde: Terrafame 2018

Sähköajoneuvoista Kiinassa myytiin tammi−elokuussa 2023 yhteensä noin 4,6 (3,5) miljoonaa sähköistä henkilöautoa tai kevyttä hyötyajoneuvoa, mikä vastasi noin 57 prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä ja myynti Kiinassa nousi Kiinassa noin 33 prosenttia verrattuna vuoden 2022 tammi–elokuuhun.

Erityisen vahvaa myynti on USA:ssa ja Kanadassa, joiden yhteenlaskettu sähköhenkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen myynti tammi−elokuussa 2023 kasvoi 65 prosenttia. Euroopassa näiden ajoneuvoluokkien myynti kasvoi 30 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022.

Sähköautomyynnin ohella myös akkukennojen ja katodimateriaalien kauppa on käynyt nopeaan tahtiin. Lisäksi valmistajat ovat kertoneet uusista investoinneista gigatehtaisiin, jotka vahvistavat Pohjois-Amerikan ja Euroopan akkumarkkinoita.

Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportin mukaan elokuussa 2023 sähköautojen akkumarkkinat ovat jakautumassa selkeästi korkean nikkelipitoisuuden NCM-akkuihin ja LFP-akkuihin. Akkujen myynti painotettu keskikoko kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien oli tänä vuonna hieman isompi eli 52,0 kWh (48,0 kWh).

Suomalaisen Terrafamen kannalta tärkeiden NCM 811 -akkujen, joissa nikkelin osuus on suurin, markkinaosuus kasvoi vuoden 2022 elokuun 19 prosentista vuoden 2023 elokuun 22 prosenttiin. Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportin mukaan  NCM-akkujen kappalemääräinen myynti nousi  tammi−elokuussa 2023 noin 33 prosenttia 4,3 (3,2) miljoonaan verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Terrafamen toimitusjohtaja  Jouni Lukkaroisen tulospapereiden mukaan nikkelisulfaatin spot-hinta (SPOT China) laski vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä edelleen ja oli merkittävästi alhaisempi kuin vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Myös nikkelin ja sinkin hinnat (LME) olivat vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Hintasuojaukset pehmensivät jonkin verran hintojen laskun vaikutusta Terrafamen toimintaan

Rho Motionin EV & Battery Quarterly Outlook Q3 2023 -raportin mukaan NCM-akkujen kysyntä kasvoi 36 prosenttia 36,7 (26,9) GWh:iin verrattuna elokuuhun 2022. NMC 811 -tyyppisten akkujen osuus kasvoi 65 prosenttia 13,7 (8,3) GWh:iin ja LFP-akkujen osuus yli 62 prosenttia 26,6 (16,4) GWh:iin. LFP-akkujen markkinaosuus oli vuoden 2023 elokuussa 42 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 38 prosenttia.

Taustaa: Nikkelin ja nikkelisulfiitin hinta laski

Nikkelin hinta Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) oli tammi−syyskuussa 2023 selvästi alhaisemmalla tasolla kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2022. Nikkelin keskimääräinen markkinahinta tammi−syyskuussa 2023 oli 22 895 (25 684) USD/t, mikä on noin 12 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona.

Nikkelin keskimääräinen markkinahinta heinä−syyskuussa 2023 oli 20 344 (22 063) USD/t, mikä on noin kahdeksan prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Verrattuna vuoden 2023 toiseen neljännekseen nikkelin keskimääräinen markkinahinta laski noin yhdeksän  prosenttia.

Myös nikkelisulfaatin hinta (SPOT China)  laski merkittävästi ja keskimääräinen hinta tammi−syyskuussa oli 19 780 USD/t, mikä on noin 27 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona. Nikkelisulfaatin keskimääräinen hinta heinä−syyskuussa oli 17 749 USD/t, mikä on noin 18 prosenttia alhaisempi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna ja  kahdeksan prosenttia alhaisempi vuoden 2023 toiseen neljännekseen verrattuna. Nikkelisulfaatin spot-hinnan määritys (SPOT China) ei ole vuoden 2022 jälkeen ollut täysin kytköksissä Lontoon metallipörssi LME:n hintaan.

Lontoon metallipörssi LME:n  ja Shanghain Futures Exchangen (SHFE) mukaan yhteenlasketut nikkelivarastot olivat syyskuun 2023 lopussa 49 674 tonnia, mikä on noin kymmenen prosenttia alhaisempi taso kuin vuoden 2022 vastaavana ajanjaksona (55 080). Nikkelivarastojen vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkanut voimakas lasku kääntyi kuitenkin nousuksi vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, ja syyskuun lopun varastot olivat noin 19 prosenttia korkeammalla tasolla vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun (41 641) verrattuna. Syyskuun 2023 lopussa varastotaso vastasi 0,8 viikon (1,2) kysyntää.

Kuvituskuva: Shutterstock