Liikkumista tutkivia lidar-valotutkia Helsinkiin

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium tutkii belgialaisen Flow Analyticsin kanssa keskustan Esplanadin katujen ja väylien liikennettä. Alueelle on sijoitettu kolme lidar-tutkaa, jotka keräävät tietoa liikkuvista ajoneuvoista, pyöristä, sähköpotkulaudoista ja jalankulkijoista. Reaaliaikaista tietoa liikennevirroista luvataan kerätä ja analysoida yksityisyydensuojaa kunnioittaen.

Lidar-valotutka-analusoinnin tarkoituksena on selvittää ennen kaikkea, minkälaista tietoa alueen liikkumisesta voidaan saada uudenlaisten valotutkien avulla ja voitaisiinko tätä tietoa seuraavassa vaiheessa hyödyntää alueen turvallisuuden ja vetovoiman parantamisessa. Helsingin Forum Viriumin vanhempi asiantuntija Pekka Koponen toteaa, että vaikka liikennelaskurit ovat jo tuttu teknologia ajoneuvojen määrien laskemisessa, tarjoavat valotutkat uuden tarkemman tavan saada tietoa myös jalankulkijoista, pyöräilijöistä ja sähköpotkulautailijoista.

Alueelle sijoitetut tutkat yhdistävät tietonsa, jolloin saadaan tarkka kuva esimerkiksi alueen ajoreiteistä, vaaratilanteista sekä jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen määristä. Valotutkilla luodaan ympäristöstä kolmiulotteisia malleja.   Pekka Koposen mukaan Esplanadilla kerätty data auttaa ymmärtämään, kuinka eri vuodenaikojen, tapahtumien ja liikennejärjestelyiden vaikutukset näkyvät kevyen liikenteen määrissä ja reittivalinnoissa. Valotutkien avulla voidaan tarkkailla myös läheltä piti -tilanteita ja pysähdyksiä.

Seuraavaksi hankkeessa tullaan tutkimaan, voidaanko dataa analysoimalla parantaa esimerkiksi liikkujien turvallisuutta, pyöräilyn sujuvuutta tai alueen houkuttelevuutta jalankulkijoille. Hankkeessa tekniikka keskittyy anonyymiin käyttäytymisanalyysiin yksilöiden sijaan. Kokeilu jatkuu kevääseen 2024 asti.

Valotutkakokeilun toteuttaa Forum Virium Helsingin ja Business Helsingin yhteinen Mobility Lab Helsinki -hanke yhteistyössä belgialaisen Flow Analyticsin kanssa.

Taustaa: LiDAR-, eli light radar -valotutkateknologian perusperiaate on suoraviivainen. Tutka lähettää laservalopulssin ympäristöönsä, ja kun valo kohtaa erilaisia pintoja, se heijastuu takaisin. Lidar-laitteisto mittaa heijastuneiden valonsäteiden aiheuttamat signaalit, ja näin voidaan luoda tarkkoja kolmiulotteisia malleja ympäröivästä tilasta.  Niiden lähettämä valopulssi on ihmiselle näkymätöntä ja haitatonta.

Lisää: Flow Analyticsin tiedote 7,-10.11.2023 Barcelonan järjestetysssä Smart City Expo World Congressissa (LINKKI).

Kuva_ Jussi Knuuttila / Forum Virium Helsinki