Pohjoismaiset yritykset tukeutuvat tekoälyn laillisuudessa palveluntarjoajiin

Valtaosa pohjoismaisista suuryrityksistä luottaa tekoälyä koskevassa lainsäädännössä palveluntarjoajiin, kertoo it-yhtiö SAS Institute selvityksessään. Lähes 60 prosenttia vastaajista odottaakin palveluntarjoajien varmistavan, että tekoälyohjelmistot vastaavat säännöksiä. 

SAS Instituten pohjoismaisille yrityksille teettämästä tekoälykyselystä käy ilmi, että yritykset luottavat vahvasti siihen, että niiden käyttämät tekoälyratkaisut vastaavat lainsäädäntöä. Selvityksen mukaan 74 prosenttia suurista pohjoismaisista yrityksistä ja organisaatioista luottaa erittäin paljon siihen, että tekoälypalveluiden tarjoajilla on ajantasainen tieto tekoälyä koskevasta lainsäädännöstä.

Vastaajista 48 prosenttia ilmoittaa luottavansa erittäin paljon ja 46 prosenttia  jonkin verran siihen, että niiden käyttämät tekoälytuotteet täyttävät tekoälysovelluksille asetetut vaatimukset. Yli puolet vastaajista kertoo luottamuksen pohjaavan siihen, että tekoälypalveluiden tarjoajat toimivat yhä useammin asiantuntijoina uusien säännösten ja lainsäädännön kehittämisessä.

Verrattuna Isoon-Britanniaan pohjoismaiset suuryritykset ovat hyvin tietoisia tekoälyyn liittyvästä lainsäädännöstä. Pohjoismaisista vastaajista yli 91 prosesntti kertoo olevansa tietoinen nykyisistä säännöksistä, kun taas Iso-Britanniassa vastaava osuus on 61 prosenttia. Pohjoismaissa myös luotetaan kokonaisuudessaan palveluntarjoajien tietämykseen tekoälylainsäädännöstä Iso-Britanniaa enemmän.

Lisää pontta tekoälyratkaisujen laillisuuskysymyksiin antaa EU-parlamentin äskettäinen päätös komission ehdotukseksi, niin sanottu AI Act. Tosin sen tietyt osat, mukaan lukien korkean riskin tekoälyyn liittyvät osat, tulevat voimaan vasta siirtymäkauden jälkeen, mutta komissio on ottanut käyttöön jo tekoälysopimuksen, jossa alaa pyydetään vapaaehtoisesti sitoutumaan AI Actin noudattamiseen ennen sen täysimääräistä voimaantuloa.

Data-analytiikkaan ja tekoälyyn keskittyneen SAS Instituten selvitys  ”AI Readiness: How are organisations preparing for new requirements?” kartoitti ajantasaisesti nyt pohjoismaisten  yritysten suhtautumista tekoälyyn liittyvään lainsäädäntöön. Tutkimukseen osallistui sata eri pohjoismaista tekoäly-, data-analytiikka- ja pilvipalveluratkaisujen päättäjää, joista kymmenen oli Suomesta.

Lisää: Selvitys (LINKKI) sekä Uusiteknologia.fi:n aiemmat tekoälyä käsitelleet artikkelit (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock