Julkinen tuki vauhdittaa kvanttitietokoneiden kehitystä – IQM mukana

Kvanttiteknologian kehitystyötä vetää vahva julkinen tuki ja voimakas investointien kasvu erityisesti Euroopan sisältävällä EMEA-alueella, arvioidaan tuoreessa alueen kehitysnäkymiä ja investointeja käsittelevässä raportissa. Mukana raportin laatimisessa on ollut teknologiasijoitusyhtiöiden lisäksi suomalainen kvanttitietokoneiden kehittäjä IQM.

Uuden State of Quantum 2024 raportin mukaan yli 30 maan hallitukset ovat sitoutuneet yli 40 miljardin dollarin kvanttiteknologian julkiseen rahoitukseen.  Sitoumukset olivat vuonna 2023 kaksinkertaiset verrattuna riskipääomasijoitusten huippuun vuonna 2022.

Kvanttiteknologian kasvuyrityksiin sijoitettu riskipääoma laski maailmanlaajuisesti 50 prosenttia 2,2 miljardista dollarista vuonna 2022 noin 1,2 miljardiin dollariin vuonna 2023 – sijoitukset kuitenkin kasvoivat kolme prosenttia EMEA-alueella.Sijoitettu riskipääoma alan kasvuyrityksiin maailmassa supistui 50 prosenttia 2,2 miljardista dollarista vuonna 2022 noin 1,2 miljardiin dollariin vuonna 2023.

Supistuminen kuitenkin noudatti täysin samaa tahtia kuin teknologiainvestointien lasku yleensä. Lisäksi pääomasijoitukset supistuivat etupäässä Yhdysvalloissa, jossa laskua oli 80 prosenttia. Aasian ja Tyynenmeren APAC-alueella sijoitukset vähentyivät 17 prosenttia.

Raportin mukaan kvanttiteknologia on kestänyt silti maailmantalouden yleistä epävarmuutta hyvin. Uudet kansalliset kvanttilaskentakeskukset toimivat kvanttiteknologian kasvavien ekosysteemien keskuksena ja edistävät kumppanuuksia julkisten organisaatioiden ja yritysten välillä.

Julkinen rahoitus takaa pitkän aikavälin kehitystyön sekä auttaa eri osapuolia selviytymään korkeista aloituskustannuksista. Julkiset sitoumukset olivat vuonna 2023 kaksinkertaiset verrattuna riskipääomasijoitusten huippuun vuonna 2022.

Raportti esittää laskelmia, joiden mukaan kvanttiteknologia luo yhteensä satojen miljardien eurojen lisäarvoa eri toimialoille. Vuoden 2024 ennusteena raportti esittää muun muassa, että huoli tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta vauhdittaa organisaatioiden intoa hankkia omia kvanttitietokoneita. Lyhyellä aikavälillä korostuvat kvanttitietokoneiden ja perinteisten tietokoneiden hybridiratkaisut, joilla voidaan nopeasti hyödyntää kvanttiteknologian etuja.

Raportin taustalla on suomalaisen IQM Quantum Computersin lisäksi eurooppalainen riskipääomayritys OpenOcean ja teknologiasijoittaja. State of Quantum 2024 -raportin on julkaistu yhteistyössä The Quantum Insider sivuston kanssa.

Uusi raportti käsittelee muun muassa kvanttiteknologian nykytilaa, rahoitusta, käyttötapauksia sekä luotaa kansallisia kvanttistrategioita ja linjaa suosituksia kvanttivalmiuden kehittämiseksi. Se mukaan uusia käyttötapauksia tutkii jo yli 300 loppukäyttäjää eri toimialoilla, kuten terveydenhuollossa, rahoituspalveluissa ja materiaalitieteissä.

Lisää: State of Quantum 2024 -raportti (LINKKI).

Kuva: IQM:n kvanttisiru