Espooseen uusi mikropiirien pilottilinja – 300 ja 200 millin kiekoille

Espoon Otaniemessä sijaitsevan sirutekniikan Micronovan pilotointiympäristön rinnalle rakennetaan uusi yhteiskäyttöinen mikropiirien pilottilinja. Uusi linja tukee sirujen piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

Uusi pilottilinja täydentää Micronovan nykyistä tutkimusinfrastruktuuria ja avaa uusia teknologioiden kehityssuuntia puolijohdetoimialan yrityksille. Uusi linja sijoittuu Otaniemeen rakennettavaan TKI-keskittymään, Kvanttinovaan.

Pilottilinja avaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden uusien materiaalien, teknologioiden ja innovaatioiden kehittämiseen uusiin tuotteisiin ja uusille markkinoille.  Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa, ja tulevaisuudessa yhä useampi puolijohdeteknologia siirtyy entistä suurempaan kiekkokokoon.

Kiekkokoon kasvaessa valmistuskustannus yksittäisen sirun pinta-alayksikköä kohden pienenee. Lisäksi se vaikuttaa kehitettäviin teknologioihin sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan mahdollisuuksiin. Valmistuessaan pilottilinja laajentaa alan toimijoiden valmistuskyvykkyyksiä 200 millimetrin kiekkokoossa ja tarjoaa ensimmäisenä Suomessa alan tutkimus-, kehitys- ja pilottivalmistusta 300 millimetrin kiekkokoossa.

Micronovassa sirujen valmistuksen alustana käytetään tällä hetkellä halkaisijaltaan 150 millimetrin kiekkokokoa.

”Yhä useammin mikroelektroniikan uusimmat materiaalit ja valmistusmenetelmät kehitetään ensimmäisenä palvelemaan 300 millimetrin kiekkokokoa. Esimerkiksi kehittyneimmässä prosessorivalmistuksessa käytettävä CMOS-tekniikka käyttää alustana 300 millimetrin kiekkokokoa’’, kertoo hankkeessa mukana olevan VTT:n mikroelektroniikan ja kvanttiteknologioiden tutkimusalueen johtaja Tauno Vähä-Heikkilä.

Varsinkin kun suomalainen mikroelektroniikkateollisuus on keskittynyt enemmän erikoistuneeseen mikroelektroniikkaan. Vähä-Heikkilän mukaan ala pääsee nyt ottamaan hyödyt irti uudesta laitteistosta ja suuremman kiekkokoon eduista.

”Tulevaisuudessa pilottilinjalla voidaan kehittää etenkin uusia puolijohdeteollisuuden materiaaleja, kuten pietso- ja ferromateriaaleja, suprajohtavia komponentteja, uusia laskentateknologioita sekä tietoliikenneteknologioihin liittyviä RF-komponentteja ja integroidun fotoniikan ratkaisuja”, Vähä-Heikkilä kertoo.

Pilottilinjan avulla pyritään tiivistämään yhteistyötä eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa, joissa tutkimusta tehdään sekä 200 millimetrin että 300 millimetrin kiekkokoossa. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia sekä kotimaisille yrityksille että laajemmin T&K-toimintaan. Suomen hallitus myönsi viime syksynä pilottilinjalle 79 miljoonan euron rahoituksen yhteiskäyttöisten laitteiden hankintaan ja käyttöönottoon.

VTT hakee pilottilinjalle merkittävää lisärahoitusta sirusäädöksestä osana eurooppalaisten pilottilinjojen verkostoa. Tavoitteena on tehdä jatkossa enenevissä määrin yhteistyötä Euroopan muiden suurten puolijohdetutkimuslaitosten kanssa. VTT on jo aloittanut yhteistyön tekoälykomponenttien pilottivalmistukseen ja kehitykseen keskittyvässä Prevail-projektissa yhdessä CEA-Letin, Fraunhoferin ja Imecin kanssa, jotka tunnetaan alan merkittävimpinä toimijoina Euroopassa.

Uusi puolijohteiden pilottilinja sijoittuu uuteen puolijohdetoimialan TKI-keskittymään, Kvanttinovaan, joka rakentuu Otaniemessä sijaitsevan Micronovan välittömään läheisyyteen.

Espoossa sijaitsevassa mikro- ja nanoteknologian keskuksessa Micronovassa sirujen valmistuksen alustana käytetään tällä hetkellä halkaisijaltaan 150 millimetrin kiekkokokoa ja siirtymä 200 millimetrin kiekkokokoon tapahtuu lopullisesti vuoden 2025 aikana.

Tämän osaamisen kehittämiseen panostetaan jatkossakin, koska monien yritysten tuotekehitys ja valmistus perustuu 200 millimetrin kiekkokokoon ainakin seuraavat 10 vuotta.  Myös uudelle pilottilinjalle hankitaan 200 millimetrin kiekkokokoon laitteita, jotka täydentävät Micronovan nykyistä laitekantaa. Uuden laitteiston hyödyt näkyvät esimerkiksi valmistusprosessien luotettavuuden ja toistettavuuden parantumisena.

Euroopan unioni haluaa vauhdittaa uusilla sirusäädöksen avulla kvanttiteknologiaan keskittyvien pilottilinjojen kehitystä. Uutta pilottilinjaa halutaan kehittää lisää kohti kvanttiteknologiakyvykkyyksiä osana sirusäädöksen kvanttipilottilinjoja. Taustalla on, että EU tavoittelee uudella sirualan panostuksilla Euroopan markkinaosuuden kaksinkertaistamista mikroelektroniikassa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomen mikroelektroniikkateollisuus hakee jopa tätä kovempaa kasvua.

Kasvua kotimaiselle puolijohdeteollisuudelle

Suomalainen mikroelektroniikkateollisuus on keskittynyt erikoistuneeseen mikroelektroniikkaan, kuten kvanttiteknologiaan, integroituun fotoniikkaan, radiotaajuiseen tietoliikenteeseen, piipohjaisiin detektoreihin sekä MEMS-antureihin.

Alan investointikustannukset ovat suuria, mikä muodostaa esteitä sekä yritysten perustamiselle että niiden kasvulle. Uusi esikaupallinen pilottilinja tukee yritysten kasvua, uusien teknologioiden, valmistusprosessien ja tuotteiden kehittämistä sekä tuotannon pilotointia.  Pilottilinja sijoittuu uuteen puolijohdetoimialan TKI-keskittymään, Kvanttinovaan, joka rakentuu Otaniemessä sijaitsevan Micronovan välittömään läheisyyteen.

Lisää:  Aiemmat Micronovaa ja alan siruteollisuutta käsitelleet uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvat: VTT