Digitalisaatio etenee siivoukseen, mutta on vielä alkuvaiheessa

Siivous- ja puhtausalan yritykset hyödyntävät jo monipuolisesti uusia it-pohjaisia digitaalisia ratkaisuja, mutta ovat vasta alkutaipaleella robottiteknologian hyödyntämisessä, käy ilmi tänään julkistetusta alan selvityksessä. Robotiikka ei vielä ole laajalti käytössä vaikka niitä hyödynnetään entistä enemmän suurissa yksiköissä laajojen alueiden siivouksessa.

Puhtausala ry selvitti tutkimuskyselyn avulla kuinka digitalisaatiota hyödynnetään järjestön jäsenyrityksissä. Selvityksessä kysyttiin muun muassa, kuinka paljon heidän yrityksessään hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja, robotiikkaa ja muita uusia teknologioita.  Sekä millaisia hyötyjä yritykset hakevat digitalisaatiosta ja millaisia esteitä uuden teknologian käyttöönotossa on?

Siivousrobotti_Gausium

Selvityksen mukaan useimmat hyödyntävät verkkokoulutuksia muiden alojen tapaan, mutta ovat kyselyn mukaan vielä alkutaipaleella uuden teknologian hyödyntämisessä. Kyselyyn vastanneiden yritysten keskiarvo oli 2,79, kun vastaajat arvioivat digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä yrityksessään asteikolla 1–5.

Puhtausalan yritykset kertoivat eniten hyödyntävänsä muiden suomalaisyritysten tavoin verkkokoulutuksia ja digitaalisia sovelluksia tuotannonohjauksessa, vähiten vielä robotiikkaa ja uusinta anturiteknologiaa vaikka niitä on jo käytössä esimerkiksi sairaaloissa.

Puhtausjärjestön kyselyn perusteella yritykset hakevat digitalisaatiosta erityisesti tehokkuutta toimintaan, parempaa laatua ja henkilöstöhallintoa. Silti kyselyn mukaan digitalisaatio ei näy kovin yleisesti puhtausalalla toimivien yritysten strategioissa.

Vastauksista käy ilmi myös, että suurin este uuden teknologian käyttöönotolle puhtausalalla on osaamisen puute ja muita syitä ovat ajan puute, rakennuksen tilaratkaisut sekä johdon sitoutuminen.Suurimmat esteet uuden teknologian käyttöönotolle ovat osaamisen lisäksi taloudelliset esteet.

Vastaajat listasivat kyselyssä myös laajemmin digitalisaatiota edistäviä asioita, joita olivat osaamisen kasvattaminen lisäksi johdon nykyistä parempi sitoutuminen ja tuki. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun aikana 2024, ja siihen vastasi yhteensä 48 siivous- ja puhtausalan ammattilaista. Yli puolet vastaajista edustaa palvelutuotannossa toimivia yrityksiä.

Puhtausalan teknologiakyselyn vastaukset julkaistiin tiistaina 9.4 Espoossa järjestetyssä  Puhtausala ry:n teknologia- ja robotiikkapäivässä, jossa oli esillä viimeisimpiä puhtausalan tekniikoita, kuten siivouksen robotiikkaa, tekoälyä ja muuta teknologiaa.

Lisää: Uusiteknologia.fi:n aiemmat siivousrobotteja käsitelleet uutiset (LINKKI).

Aloituskuva: Puhtausala ry