GPS-häiriöihin varauduttu – silti ongelmallisia

Viime viikkoina esille nousseet Suomen ilmatilan  GPS-paikannusjärjestelmien häiriöt eivät ole Traficomin mukaan uusi ilmiö . Niitä on esiintynyt ilmailussa jo parinkymmenen vuoden ajan erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä. Häiriöiden taustalla ovat Venäjän sotatoimet Ukrainassa, jossa hyödynnetään paljon GPS-paikannusta käyttäviä drone-lennokkeja.

Satelliittipaikannuksen häiriöillä ei ole liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan kuitenkaan isoja vaikutuksia lentojen turvalliseen suorittamiseen.  Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäen mukaan ne voivat aiheuttaa ongelmia enemmänkin liikenteen suunnitteluun ja sujuvuuteen sekä matkustajien aikatauluihin.

Silti paikannushäiriöiden vaikutuksena joku yksittäisissä tapauksissa lento ei ole kuitenkaan päässyt laskeutumaan määräkentälle vaan on joutunut lentämään varakentälle. Nämä tilanteet ovat johtuneet Traficomin mukaan siitä, että suunnitellulla laskeutumiskentällä ei ole ollut sellaisia navigointilaitteita, että kone olisi voinut suorittaa lähestymisen GPS-häiriötilanteessa.

Nykylentokoneissa on GPS:n lisäksi onneksi myös muita vaihtoehtoisia navigointijärjestelmiä. Näitä ovat esimerkiksi inertiaan perustuva navigointi sekä maalaitteisiin perustuva navigointi.  Myös esimerkiksi vektoroinnilla ilma-alukselle annetaan ohjaussuuntia, joihin lentämällä se voi jatkaa reitillä tai lähestymistä. Lennonjohto voi lisäksi antaa navigointiapua tarvittaessa.

GPS-paikannuksen häiriöilmoitusten määrät ovat silti  Traficomin mukaan kuluvan vuoden aikana kasvaneet.  Niitä raportoivat Traficomille Suomessa toimivat lennonvarmistusorganisaatiot ja lentoyhtiöt. Samat tahot ovat kertoneet myös vastaavista ulkomailla havaitsemistaan häiriöistä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt myös erityistä analyysiä GPS-häiriöiden syistä. Niitä voivat olla tahallisten konfliktitilanteiden lisäksi myös vikaantuneet radio- tai sähkölaitteet sekä järjestelmän häiriintyminen muusta syystä. Varsinkin kun satelliittipaikannusjärjestelmien (GNSS, Global Navigation Satellite System) signaalit  ovat valmiiksi jo varsin vaimeita saapuessaan satelliitista maan pinnalle. Siksi niiden vastaanotto voi olla muutenkin herkkä erilaisille häiriöille. Katveiden lisäksi myös ilmakehän ilmiöt voivat häiritä GNSS-vastaanottoa.

Satelliittipaikannuksen häiriöt voidaan tuottaa myös tahallisesti, jossa  konfliktitilanteissa tyypillisesti pyritään suojaamaan omaa infrastruktuuria tai tärkeitä kohteita. Näin voidaan estämään esimerkisi taisteludroonien navigointia ja ohjausta GNSS:n tai matkaviestintaajuuksien kautta.  Esimerkiksi tammikuussa 2024 tämän tyyppiset GPS-häiriöt voimistuivat kun Ukraina aloitti dronehyökkäykset Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan.

Lisää: Traficomin tiedote Suomen GPS-häiriöistä 3.5.2024 (LINKKI) ja aiemmat GPS-paikannustekniikoita käsitelleet artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvituskuva: Shutterstock