Uusia mittareita ICT-alan vihreään siirtymään

Tulevaisuudessa ICT-alan ympäristöjalanjälki kasvaa nopeammin kuin millään muulla alalla, ja sen arvioidaan jopa kolminkertaistuvan tällä vuosikymmenellä. Nyt Suomessa on tartuttu alueen haasteisiin it-järjestö Tivian vetämässä Green ICT Visiiri -hankkeessa, jonka yhteydessä kehitetään alalle uusia mittareita, jotka paremmin konkretisoisivat alan tulossa olevia ympäristövaikutuksia.

Tulevaisuuden kasvavan verkkoliikenteen ja tietokonevoiman vaativan energian lisäksi uusilla  ICT-tekniikoilla tulee olemaan  myös merkittävä rooli toiminnan tehostamisessa. Ongelmana on kuitenkin ettei tällä hetkellä sekä Suomesta että kansainvälisesti mittaristoa alan ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Samaan aikaan kun ICT-laitteiden energiakulutus lisään niin myös ICT-laitteiden jätemäärä kaksinkertaistuu parissa kymmenessä vuodessa.  Siksi ICT-tuotteiden ja -palveluiden tuotannossa ja käytössä panostettava vihreyteen ja energiatehokkuuteen.

Oikealla suunnittelulla tätä jalanjälkeä voidaan ohjelmistoissa pienentää selvitysten mukaan jopa 80 prosentilla. ”ICT-ala tuottaa globaalisti noin neljä prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Yhteinen tavoitteemme on ymmärtää tilanteen vakavuus ja löytää keinoja ongelman ratkaisemiseksi,” kertoo Green ICT -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Antti Sipilä.

Kansallisen Green ICT -ekosysteemin Visiiri-hanke tarjoaa ICT-palveluiden ja -tuotteiden tuottajille sekä hankkijoille ja käyttäjille tietoa, työkaluja, yhteistyöverkoston ja koulutusta.  Sen avulla pyritään tuomaan myös uusia mittareita ICT-alan ympäristövaikutusten konkretisointiin,

Tavoitteena on luoda esimerkiksi malli, joka huomioi kaikki ICT-alan jalanjälkeen liittyvät tekijät sekä positiiviset ilmastovaikutukset. Hankkeen kautta suomalaiset ICT-yritykset saavat tietoa alan ympäristö- ja ilmastovaikutusten arvioinnin kansainvälisestä työstä ja lainsäädännöstä.

Hankkeessa luodaan myös muuta sisältöä, kuten oppaita ja menetelmäkuvauksia, joiden avulla alalla työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet saavat perustiedot Green ICT:stä. Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali kerätään TIEKEn ylläpitämään greenict.fi-portaaliin. Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Hankkeen koordinaattorina toimii TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hankekumppaneita ovat Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Oulun Yliopisto, TIVIA ry ja Turun yliopisto. Yritys- ja hankkijajäseniä ovat Accountor, Alvidiotech, CTRL Reality, Exove, Hiottu, MorrowX, Netum, NorthCode, Solita, Sorware ja Trail Openers.  Uutta Green ICT-hanketta esitellään verkkotapahtumassa 17.6.2024.

Lisää: Green ICT Visiiri (LINKKI)