Suomen vanhin ydinreaktori saatiin purettua

Espoon Otaniemessä yli viisikymmentä vuotta toiminut FiR1-koeydinreaktori on saatu purettua yhteistyössä Fortumin kanssa. Projektissa on ratkaistu monia ongelmia ja samalla luotu tarvittava mekanismi ja mallia isompienkin ydinlaitoksen käytöstä poistolle. 250 kilowatin pienydinreaktorilla ei tuotettu koskaan sähköä eikä lämpöä vaan se toimi tutkimusalustana.

Otaniemessä sijainnut VTT:n FiR1-tutkimusreaktori otettiin käyttöön 1962 ja ehti palvella laajalti tutkimuskäytön lisäksi esimerkiksi syöpähoidoissa. Reaktori sammutettiin jo 2015, jolloin alkoivat käytöstä poistamisen lupaprosessi ja purkamisen suunnittelu.

Ensimmäinen operaatio oli käytetyn polttoaineen toimitus jatkokäyttöön Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Reaktorista poistettiin yhteensä 103 käytettyä ydinpolttoainesauvaa, jotka painoivat yhteensä noin 300 kilogrammaa. Varsinaisessa purkuprojektissa Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalue asetti omat turvallisuusvaatimuksensa purkutyömaan ja jätekuljetusten järjestelyihin.

FiR1-purkuprojektin ohessa VTT toteutti suomalaisten kumppanien kanssa Business Finlandin rahoittaman dECOmm-kehitysprojektin, jossa purkuprojektia käytettiin monien soveltuvien teknologioiden testialustana.

Purkua vauhditti vuosia kestänyt suunnittelu. Hanke on myös jo poikinut teknologian vientiä ulkomaille, mikä on ollut tavoitteena alusta alkaen.  ”Jo projektin kuluessa maineemme on kiirinyt, ja VTT pääsee tekemään osia vastaavista purkuprojekteista ulkomailla sekä tutkimusreaktoreissa että kaupallisissa voimalaitoksissa”, VTT:n johtava tutkija Markus Airila kertoo.

Ensimmäinen päätös FiR1-reaktorin käytön lopettamisesta tehtiin 2012, jolloin käynnistettiin käytöstä poiston ympäristövaikutusten arviointi. Käytöstä poiston kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 24 miljoonaa euroa, jotka oli etukäteen rahastoitu valtion ydinjätehuoltorahastoon. Lopullisen voimalan käytön poistoluvan VTT sai vuonna 2021 valtioneuvostolta.

Purkuprojektissa pääurakoitsijana toimiva Fortum aloitti purkutyöt kesäkuussa 2023, jotka päättyivät huhtikuussa 2024.  Fortumin työt jatkuvat edelleen jätteiden loppusijoittamisella.

Radioaktiiviseksi luokiteltava purkujäte toimitetaan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan.  Tätä Loviisan loppusijoitustilaan toimitettavaa purkujätettä on noin 60 kuutiometriä. Pääosa oli betonia, koska reaktorin ympärillä oli kuusi metriä korkea vesitankki sekä kahden metrin paksuinen betoninen kuori.

Kaikkiaan FiR1-ydinvoimalan purkutyömaalla työskenteli yhteensä noin 40 eri henkilöä eri vaiheissa ja vuorotellen. Osa VTT:n työntekijöistä oli työskennellyt reaktorin kanssa vuosikymmenien ajan. Itse purkua teki pääsääntöisesti kolme neljä työntekijää kerrallaan, muut huolehtivat muun muassa jätehuollosta ja säteilyvalvonnasta.

Lisää: Aiemmat FiR-1-uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuvat: VTT